Giải bài 20 trang 8 sách bài bác tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số xuất xắc máy tính bỏ túi)..9..3..16..2..
Bạn đang xem: Bài 20 sbt toán 9 tập 1

LG câu a

(6 + 2sqrt 2 ) cùng (9);

Phương pháp giải:

(A 0;B > 0).)

Lời giải chi tiết:

Ta có : (9 = 6 + 3)

So sánh: (2sqrt 2 ) và (3) vì (2sqrt 2 > 0 ) và (3 > 0)

Ta có:

(left( 2sqrt 2 ight)^2 = 2^2left( sqrt 2 ight)^2 = 4 . 2 = 8) 

(3^2 = 9) 

Vì (8 0;B > 0).)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& left( sqrt 2 + sqrt 3 ight)^2 = 2 + 2.sqrt 2 .sqrt 3 + 3 cr & = 5 + 2.sqrt 2 .sqrt 3 cr )

Mà (3^2 = 9 = 5 + 4 = 5 + 2 . 2)

So sánh: (sqrt 2 .sqrt 3 ) với (2) 

Ta có:

(sqrt2. sqrt3 > sqrt2. sqrt2 = 2)

Suy ra:

(eqalign& sqrt 2 .sqrt 3 > 2 cr & Leftrightarrow 2.sqrt 2 .sqrt 3 > 2.2 cr & Leftrightarrow 5 + 2.sqrt 2 .sqrt 3 > 4 + 5 cr )

(eqalign& Leftrightarrow 5 + 2sqrt 2 .sqrt 3 > 9 cr & Leftrightarrow left( sqrt 2 + sqrt 3 ight)^2 > 3^2 cr )

Vậy (sqrt 2 + sqrt 3 > 3.)LG câu d

(sqrt 11 - sqrt 3 ) và (2).

Phương pháp giải:

((A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

(A 0;B > 0).)

Lời giải chi tiết:

Vì (sqrt 11 > sqrt 3 ) đề nghị (sqrt 11 - sqrt 3 > 0.)

Ta có:

(eqalign& left( sqrt 11 - sqrt 3 ight)^2 cr & = 11 - 2.sqrt 11 .sqrt 3 + 3 cr & = 14 - 2.sqrt 11 .sqrt 3 cr ).

(2^2=4=14-10)

Ta so sánh (10) và (2.sqrt 11 .sqrt 3 ) tuyệt so sánh giữa (5) và (sqrt 11 .sqrt 3 ).

Ta có: (5^2 = 25)

(eqalign& left( sqrt 11 .sqrt 3 ight)^2 = left( sqrt 11 ight)^2.left( sqrt 3 ight)^2 cr & = 11 . 3 = 33 cr )

Vì (25 và 14 - 10 > 14 - 2.sqrt 11 .sqrt 3 cr & Rightarrow left( sqrt 11 .sqrt 3 ight)^2

*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp sau
*


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi
giữ hộ Hủy bỏ
Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ 7 Bài 2 : Sự Phân Bố Dân Cư, Giải Tập Bản Đồ Địa Lý 7 Ngắn Gọn, Hay Nhất

Liên hệ chính sách