Cho tam giác đa số ABC nội tiếp đường tròn (O) cùng M là 1 trong những điểm của cung nhỏ dại BC. Bên trên MA mang điểm D làm thế nào cho MD = MB.

a) Hỏi tam giác MBD là tam giác gì?

b) so sánh hai tam giác BDA với BMC.

c) minh chứng rằng MA = MB + MC.

Giải

*

a) MB = MD (gt) ( Rightarrow ) ∆MBD cân nặng tại M

(widehat AMB = widehat ACB) (2 góc nội tiếp cùng chắn cung (overparenAB))

Mà (widehat ACB = 60^0) (vì ∆ABC đều)

( Rightarrow widehat AMB = 60^0) hay (widehat DMB = 60^0)

Vậy ∆MBD đều

b) ∆MBD đều

( Rightarrow widehat DBC + widehat CBM = widehat DBM = 60^0) (1)

∆ABC đều ( Rightarrow widehat ABD + widehat DBC = widehat ABC = 60^0) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: (widehat CBM = widehat ABD)

Xét ∆BDA và ∆BMC:

BA = BC (gt)

(widehat ABD = widehat CBM) (chứng minh trên)

BD = BM (vì ∆MBD đều)

Suy ra: ∆BDA = ∆BMC (c.g.c)

c) ∆BDA = ∆BMC (chứng minh trên)

( Rightarrow domain authority = MC)

Ta có: MB = MD (gt) mà AM = AD + DM

Suy ra: MA = MB + MC. (đpcm)

hijadobravoda.com
Bạn đang xem: Bài 20 sbt toán 9 tập 2

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Giải Bài 32 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 77 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 32 Trang 77 Sgk Toán 8 Tập 2

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com