Muốn cùng hai phân thức tất cả cùng mẫu mã thức, ta cộng các tử thức với nhau và không thay đổi mẫu thức.

Bài giảia)(dfrac3x - 57 + dfrac4x + 57)

(= dfrac3x - 5 + 4x + 57 )

(= dfrac7x7 = x)b)(dfrac5xy - 4y2x^2y^3 + dfrac3xy + 4y2x^2y^3)

(= dfrac5xy - 4y + 3xy + 4y2x^2y^3 )

(= dfrac8xy 2x^2y^3 )

(= dfrac4 xy^2 )

c)(dfracx + 1x - 5 + dfracx - 18x - 5 + dfracx + 2x - 5)

(= dfracx + 1 + x - 18 + x + 2x - 5)

(= dfrac3x -15x - 5)

(= dfrac3(x -5)x - 5)

(= 3)
Bạn đang xem: Bài 21 sgk toán 8 tập 1 trang 46

Xem đoạn clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 5: Phép cộng các phân thức đại số khác • Giải bài xích 21 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 thực hiện các phép... • Giải bài xích 22 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Áp dụng luật lệ biến... • Giải bài xích 23 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Làm các phép tính... • Giải bài xích 24 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Một con mèo xua bắt...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
• Giải bài bác 21 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 22 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 23 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 24 trang 46 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật dụng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Ý Nghĩa Nhan Đề Bài Thơ Bếp Lửa, Nêu Ý Nghĩa Nhan Đề Của Bài Thơ

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12