Cho tam giác ABC tất cả (AB = 3, AC = 4, BC = 5). Vẽ con đường tròn ((B; BA)). Chứng minh rằng AC là tiếp tuyến của đường tròn.

Bạn đang xem: Bài 21 trang 111 sgk toán 9 tập 1


*

Hướng dẫn:

Chứng minh AC vuông góc với BA.

 

Ta có: (AB^2+AC^2=3^2+4^2=25=BC^2)

(Rightarrow)Tam giác ABC vuông trên A (định lí Pytago đảo)

Hay (AC ⊥ BA).

Xem thêm: Bài 8 Trang 38 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài 8 Trang 38

Đường thẳng AC trải qua điểm A của mặt đường tròn cùng vuông góc với bán kính BA đi qua điểm A yêu cầu AC là tiếp tuyến của mặt đường tròn.


Tham khảo lời giải các bài xích tập bài xích 5: dấu hiệu nhận ra tiếp con đường của mặt đường tròn khác • Giải bài 21 trang 111 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho tam giác ABC gồm (AB =... • Giải bài 22 trang 111 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến đường thẳng d,... • Giải bài bác 23 trang 111 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đố. Dây cua-roa trên... • Giải bài bác 24 trang 111 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến đường tròn (O), dây... • Giải bài bác 25 trang 111 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến đường tròn trọng tâm O...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9