Giải bài 21 trang 23 SGK Toán 7 tập 2. Sưu tầm trên sách, báo một biểu đồ (đoạn thẳng, hình chữ nhật hoặc hình quạt) về một vấn đề nào đó và nêu nhận xét.
Bạn đang xem: Bài 21 trang 23 sgk toán 7 tập 2

Đề bài

Sưu tầm trên sách, báo một biểu đồ (đoạn thẳng, hình chữ nhật hoặc hình quạt) về một vấn đề nào đó và nêu nhận xét.


Ôn tập chương III


Toán lớp 7: Ôn tập chương II: Tam giác


Toán lớp 7: Ôn tập chương II - Tam giác


Ôn tập chương II - Tam giác


Ôn tập chương II: Tam giác (Tiếp theo)


Ôn tập chương IV (tiết 1)


Ôn tập chương IV (Tiết 2)


Tải sách tham khảo


*

Trọn bộ sách giáo khoa toán 7 tập 1,2


Tải về· 40,2K
*

Nâng cao và phát triển toán 7 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 22,2K
*

Bộ sách bài tập toán 7 tập 1 tập 2


Tải về· 20K
*

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề toán 7


Tải về· 16K

Nâng cao và phát triển toán 7 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 12,1K

100 đề ôn thi toán lớp 7 học kỳ 2


Tải về· 11,4K

45 Bộ Đề Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 7


Tải về· 9,05K

108 bài toán chọn lọc lớp 7


Tải về· 8,69K

Bài giải liên quan


Bài 20 trang 23 SGK Toán 7 tập 2
Bài 21 trang 23 SGK Toán 7 tập 2
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 3 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 3 – Đại số 7

Bài học liên quan


Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số
Bài 2. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Bài 3. Biểu đồ
Bài 4. Số trung bình cộng
Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số
Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số
Bài 3. Đơn thức
Bài 4. Đơn thức đồng dạng
Bài 5. Đa thức
Bài 6. Cộng, trừ đa thức
Bài 7. Đa thức một biến
Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến
Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương III: Thống kê
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 – Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số 7

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Khi Mắc R1 Và R2 Song Song Với Nhau Vào Một Hiệu Điện Thế U, Khi Mắc R1 Và R2 Song Song Với Nhau Vào Một Hiệu

Từ khóa