Luyện tập: bài xích §4. Đơn thức đồng dạng, chương IV – Biểu thức đại số, sách giáo khoa toán 7 tập hai. Nội dung bài giải bài 19 20 21 22 23 trang 36 sgk toán 7 tập 2 bao gồm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số gồm trong SGK toán để giúp đỡ các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 21 trang 36 sgk toán 7 tập 2

Lý thuyết

1. Đơn thức đồng dạng

Hai đơn thức đồng dạng là hai đối kháng thức có hệ số khác 0 và bao gồm cùng phần biến.

Ví dụ: (frac-12xy^2, 5xy^2, xy^2, frac-75xy^2) là những đối chọi thức đồng dạng (vì các đơn thức này có hệ số không giống 0 và tất cả chung phần biến chuyển (xy^2))

Chú ý: Các số khác 0 được call là những đối kháng thức đồng dạng.

2. Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng

Để cộng (hay trừ) hai solo thức đồng dạng, ta cùng (hay trừ) những hệ số với nhau và không thay đổi phần biến.

Ví dụ:

Cộng hai 1-1 thức (2x) với (5x): (2x+5x=(2+5)x=7x).

Cộng hai đối kháng thức (frac-12x^3y) cùng (x^3y): (frac-12x^3y+x^3y=(frac-12+1)x^3y=frac12x^3y).

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài bác 19 20 21 22 23 trang 36 sgk toán 7 tập 2. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Luyện tập

hijadobravoda.com trình làng với các bạn đầy đủ phương thức giải bài bác tập phần đại số 7 kèm bài giải bỏ ra tiết bài 19 trăng tròn 21 22 23 trang 36 sgk toán 7 tập 2 của bài §4. Đơn thức đồng dạng trong chương IV – Biểu thức đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài bác 19 đôi mươi 21 22 23 trang 36 sgk toán 7 tập 2

1. Giải bài 19 trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Tính cực hiếm của biểu thức 16$x^2$$y^5$ – 2$x^3$$y^2$ trên x = 0,5 cùng y = -1

Bài giải:

Với $x = 0,5$ với $ y = -1$, ta có:

16$x^2$$y^5$ – 2$x^3$$y^2$ = 16$(0,5)^2$$(-1)^5$ – 2$(0,5)^3$$(-1)^2$ = 16$(frac12)^2$(-1) – 2$(frac12)^3$.1

= -16$frac14$ – 2$frac18$ = -4 – $frac14$ = $frac-16 – 14$ = -$frac174$

Vậy quý giá của biểu thức 16$x^2$$y^5$ – 2$x^3$$y^2$ tại $x = 0,5$ cùng $y = -1$ là: -$frac174$

2. Giải bài 20 trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Viết ba đối kháng thức đồng dạng với đối chọi thức -2$x^2$y rồi tính tổng của tất cả bốn đối chọi thức đó.

Bài giải:

Có vô số những đơn thức đồng dạng với đối kháng thức -2x2y.

Chẳng hạn: Ba đối chọi thức đồng dạng với -2x2y là:

5x2y; (frac23) x2y; – (frac13) x2y

Tổng cả bốn đối kháng thức:

-2x2y + 5x2y + (frac23) x2y + (- (frac13) x2y)

= (-2 + 5 + (frac23) – (frac13)) x2y

= (frac103) x2y.

Các chúng ta có thể viết những đối kháng thức khác. Ví dụ:

Ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2$x^2$y là:

3$x^2$y; $frac13$$x^2$y; -$frac12$$x^2$y.

Khi đó tổng của bốn solo thức là:

-2$x^2$y + 3$x^2$y + $frac13$$x^2$y – $frac12$$x^2$y

= (-2 + 3 + $frac13$ – $frac12$)$x^2$y

= $frac6 + 2 – 36$$x^2$y

= $frac56$$x^2$y

3. Giải bài bác 21 trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của các đơn thức:

$frac34$xy$z^2$; $frac12$xy$z^2$; -$frac14$xy$z^2$.

Bài giải:

Ta có:

$frac34$xy$z^2$ + $frac12$xy$z^2$ + (-$frac12$xy$z^2$)

= ($frac34$ + $frac12$ – $frac12$)xy$z^2$

= $frac3 + 2 – 14$xy$z^2$

= xy$z^2$.

4. Giải bài xích 22 trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đối chọi thức thừa nhận được:

a) $frac1215$$x^4$$y^2$ với $frac59$xy

b) -$frac17$$x^2$y với -$frac25$x$y^4$

Bài giải:

a) Ta có:

($frac1215$$x^4$$y^2$).($frac59$xy)

= ($frac1215$.$frac59$)$x^4$$y^2$.xy

= $frac49$$x^5$$y^3$

Vậy đơn thức dìm được gồm bậc $8$.

b) Ta có:

(-$frac17$$x^2$y)(-$frac25$x$y^4$)

= (-$frac17$)(-$frac25$)$x^2$y.x$y^4$

= $frac235$$x^3$$y^5$

Vậy đối chọi thức nhấn được có bậc $8$.

5. Giải bài 23 trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

a) 3$x^2$y + $square$ = 5$x^2$y

b) $square$ – 2$x^2$ = -7$x^2$

c) $square$ + $square$ + $square$ = $x^5$

Bài giải:

Có nhiều đáp số khác nhau hoàn toàn có thể thỏa mãn đk đầu bài. Các chúng ta cũng có thể tham khảo 1 số những đáp số sau:

a) 3$x^2$y + $square$ = 5$x^2$y

⇔ 3$x^2$y + 2$x^2$y = 5$x^2$y

b) $square$ – 2$x^2$ = -7$x^2$

-5$x^2$ – 2$x^2$ = -7$x^2$

c) bố ô trống là ba đơn thức đồng dạng với 1-1 thức tổng cùng tổng 3 hệ số bằng 1 chẳng hạn 15x5 ; -12x5 ; -2x5 .

Xem thêm: Cây Táo Nở Hoa Tập 1 Phần Đặc Biệt Trên Kênh Htv3, Cây Táo Nở Hoa

Một ô là x5 , thì ô sót lại là 2 đối chọi thức đồng dạng gồm hệ đối nhau chẳng hạn: x5 ; 2x2 ; -2x2 .

Vậy: $square$ + $square$ + $square$ = $x^5$

⇔ -3$x^5$ + $x^5$ + 3$x^5$ = $x^5$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 7 với giải bài 19 trăng tròn 21 22 23 trang 36 sgk toán 7 tập 2!