Giải những hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số. Bài bác 22 trang 19 sgk Toán 9 tập 2 – bài 4. Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số.

Bạn đang xem: Bài 22 trang 19 sgk toán 9 tập 2


22. Giải các hệ phương trình sau bằng cách thức cộng đại số:

a) (left{eginmatrix -5x + 2y = 4 & & \ 6x – 3y =-7 và & endmatrix ight.);

b) (left{eginmatrix 2x – 3y = 11& & \ -4x + 6y = 5 và & endmatrix ight.);

c) (left{eginmatrix 3x – 2y = 10& và \ x – frac23y = 3frac13 và & endmatrix ight.)

*

a) (left{eginmatrix -5x + 2y = 4 và & \ 6x – 3y =-7 & & endmatrix ight.) ⇔ (left{eginmatrix -15x + 6y = 12& & \ 12x – 6y =-14 và & endmatrix ight.) ⇔ (left{eginmatrix -3x = -2& và \ -15x + 6y = 12& và endmatrix ight.)

⇔ (left{eginmatrix x = frac23& và \ 6y = 12 + 15 . frac23& và endmatrix ight.) ⇔ (left{eginmatrix x = frac23& & \ 6y = 22& & endmatrix ight.) ⇔ (left{eginmatrix x = frac23& & \ y = frac113& và endmatrix ight.) truyền bá - Advertisements


b) (left{eginmatrix 2x – 3y = 11& và \ -4x + 6y = 5 và & endmatrix ight.) ⇔ (left{eginmatrix 4x – 6y = 22& & \ -4x + 6y = 5& & endmatrix ight.) ⇔ (left{eginmatrix 4x – 6y = 22& & \ 4x – 6y = -5& & endmatrix ight.)

⇔ (left{eginmatrix 4x – 6y = 22& & \ 0x – 0y = 27& & endmatrix ight.)

Hệ phương trình vô nghiệm.

c) (left{eginmatrix 3x – 2y = 10& & \ x – frac23y = 3frac13 & & endmatrix ight.) ⇔ (left{eginmatrix 3x – 2y = 10& & \ 3x – 2y = 3 . frac103& và endmatrix ight.) ⇔ (left{eginmatrix 3x – 2y = 10& và \ 3x – 2y = 10& và endmatrix ight.)

⇔ (left{eginmatrix x in R& & \ 2y = 3x – 10& và endmatrix ight.) ⇔ (left{eginmatrix x in R& & \ y = frac32x – 5& và endmatrix ight.)

Hệ phương trình có vô số nghiệm.


Bài trướcLý thuyết Giải hệ phương trình bằng phương thức cộng đại số: Quy tắc cộng đại số sử dụng để chuyển đổi một hệ phương trình thành hệ
Bài tiếp theoBài 23 trang 19 môn Toán 9 tập 2, Giải hệ phương trình sau:
Bài học: siêng mục:

Quảng cáo - Advertisements


Danh sách bài bác tập
Câu hỏi bài bác 4 trang 18 Toán 9 Tập 2 : Nếu thừa nhận xét về những hệ số của x trong nhị phương trình...
Câu hỏi bài 4 trang 17 Toán 9 Tập 2 : bài xích 4. Giải hệ phương trình bằng phương thức cộng đại số.
Bài 27 trang 20 sgk Toán 9 tập 2, bằng phương pháp đặt ẩn phụ (theo phía dẫn), đưa những hệ phương trình sau về...
Bài 26 trang 19 sgk Toán 9 tập 2, xác định a với b chứa đồ thị của hàm số y = ax +...
Bài 25 trang 19 môn Toán 9 tập 2, Ta biết rằng: Một đa thức bằng đa thức 0 khi còn chỉ khi tất...
Bài 23 trang 19 môn Toán 9 tập 2, Giải hệ phương trình sau:

Mục lục môn Toán 9


Xem đầy đủ: Toán 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Luyện tập
Câu 79 trang 170 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: mang đến đường tròn (O ; R), điểm A nằm bên ngoài đường tròn...
cho đường tròn (O ; R), điểm A nằm bên phía ngoài đường tròn (R bài 5 trang 17 Tài liệu dạy – học đồ gia dụng lí 9 tập 1: lựa chọn B.
bài xích 5 trang 17 Tài liệu dạy dỗ – học đồ lí 9 tập 1. D. Điện trở R của dây cũng tăng gấp đôi.....
Bài 17 trang 50 Tài liệu dạy dỗ – học Toán 9 tập 2: chưng Hoàng dự tính trồng một thảm cỏ trong sân vườn nhà....
rèn luyện – chủ đề 5: Phương trình bậc hai - bài 17 trang 50 Tài liệu dạy dỗ – học tập Toán 9 tập 2....
Đảng đã kịp thời có những biến đổi gì trong lãnh đạo để trào lưu cách mạng nước ta có đk phát triển...
Đảng đang kịp thời gồm những thay đổi gì trong chỉ huy để phong trào cách mạng việt nam có điều kiện phát triển...
Bài tập 3 trang 93 Sách bài xích tập (SBT) lịch sử dân tộc 9: Hãy nối ô 2 bên với các ô chính giữa sao cho...

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 26 Bài 1, 2, 3, 4 Đầy Đủ, Vở Bài Tập Toán Lớp 5


Hãy nối ô phía hai bên với các ô sinh hoạt giữa thế nào cho phản ánh đúng ngôn từ lịch sử. Bài xích tập 3 trang...