*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng


Bạn đang xem: Bài 22 trang 30 vở bài tập toán lớp 5

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 30 Bài 22: Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 30 Bài 22: Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

Video giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 30 Bài 22: Ôn tập : Bảng đơn vị đo khối lượng

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 30 Bài 1:Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

1 tấn = … tạ

1 tạ = … yến

1 yến = … kg

1 tấn = … kg

b)

1kg = … yến

1kg = … tạ

1kg = … tấn

1g = … kg

Lời giải

a) 1 tấn = 10 tạ

1 tạ = 10 yến

1 yến = 10 kg

1 tấn = 1000kg

b)

1 k⁢g=110yến

1 k⁢g=1100tạ

1 k⁢g=11000tấn

1 g=11000⁢k⁢g

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 30 Bài 2:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 27 yến = …………. kg 380kg = …………. yến

380 tạ = …………. kg 3000kg = …………. tạ

49 tấn = …………. kg 24 000kg = …………. tấn

b) 1kg 25g = …………. g 6080g = …………. kg …………. g

2kg 50g = …………. g 47 350kg = …………. tấn …………kg

Lời giải

a) 27 yến = 270 kg 380kg = 38 yến

380 tạ =38000kg 3000kg = 30 tạ

49 tấn = 49000 kg 24 000kg = 24 tấn

b) 1kg 25g = 1025g 6080g = 6kg 80g

2kg 50g = 2050g 47 350kg = 47 tấn 350kg

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 30 Bài 3:Điền dấu “>,

6 tấn 3 tạ …… 63 tạ 3050kg ……3 tấn 6 yến

13 kg 807g …… 138hg 5g 12tạ ……. 70kg

Lời giải

6 tấn 3 tạ = 63 tạ 3050kg 138hg 5g 12tạ Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 30 Bài 4:Người ta thu hoạch ở ba thửa ruộng được 2 tấn dưa chuột.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Tuần 21 Có Đáp Án (Đề 1), Bài Tập Cuối Tuần Toán Lớp 4 Tuần 21 Có Đáp Án

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 1000kg dưa chuột, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được 12số dưa chuột của thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thửa ruộng thứ ba thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam dưa chuột?