*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 25 Bài 23: Luyện tập


Tải xuống 2 357 0

Với giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 25 Bài 23: Luyện tậphay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 4. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 25 Bài 23: Luyện tập

Video giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 25 Bài 23: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 25 Bài 1:Viết và tính (theo mẫu):

Số trung bình cộng của:

a) 35 và 45 là (35 + 45) : 2 = 40

b) 76 và 16 là …………………..

Bạn đang xem: Bài 23 luyện tập trang 25

c) 21; 30 và 45 là

Lời giải

a) 35 và 45 là (35 + 45) : 2 = 40

b) 76 và 16 là (76 + 16) : 2 = 46

c) 21; 30 và 45 là (21 + 30 + 45): 3 = 32

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 25 Bài 2:Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm:

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là : ………..

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là : ………..

c) Số trung cộng bình của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là : ………...

Xem thêm: Giải Bài 44 Trang 20 Sgk Toán 8 Tập 2 0, 21 Sgk Toán 8 Tập 1

Lời giải

a) Số trung bình cộng của hai số là 12.

Tổng của hai số đó là: 12 × 2 = 24

b) Số trung bình cộng của ba số là 30.

Tổng của ba số đó là: 30 × 3 = 90

c) Số trung cộng bình của bốn số là 20.

Tổng của bốn số đó là: 20 × 4 = 80

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 25 Bài 3:Số trung bình cộng của hai số là 36. Biết một số trong hai số đó là 50, tìm số kia.

Lời giải

Tổng hai số là:

36 × 2 = 72

Số bé là:

72 – 50 = 22

Đáp số: Số lớn 50. Số bé 22

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 25 Bài 4:Vân cao 96cm, Nam cao 134cm. Chiều cao của Hà là trung bình cộng số đo chiều cao của Vân và Nam. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Lời giải

Tổng chiều cao của Vân và Nam là:

96 + 134 = 230 (cm)

Chiều cao của Hà là:

230 : 2 = 115 (cm)

Đáp số: 115 cm


Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống
Tải xuống