Hình(31) cho thấy thêm hai tia(AM) và(AN) đối nhau, (widehatMAP = 33^o, , widehatNAQ = 58^o, ) tia(AQ) nằm trong lòng hai tia(AN) và (AP). Hãy tính số đo(x) của góc (PAQ).

*
Bạn đang xem: Bài 23 sgk toán 6 tập 2 trang 83

Hướng dẫn:

Bước 1: chỉ ra số đo góc(MAN)

Bước 2: chỉ ra tia(AP)nằm giữa hai tia (AM)và (AN)rồi tính số đo góc(NAP)

Bước 3: Tính số đo góc(x)

Bài giải:

Theo đề bài(AM)và(AN)là nhì tia đối nhau nên(widehatMAN = 180^o)(góc bẹt)

Trên nửa mặt phẳng bờ là con đường thẳng(MN)có(widehatMAN = 180^o, , widehatMAP = 33^o)

Mà(33^o đề nghị tia(AP)nằm giữa hai tia(AM)và(AN), vì đó:

(eginalign widehatMAP + widehatNAP &= widehatMAN \ Rightarrow widehatNAP &= widehatMAN - widehatMAP \ &= 180^o - 33^o \ &= 147^o endalign)

Theo đề bài, tia(AQ)nằm giữa hai tia(AN)và(AP)nên:

(eginalign widehatNAQ + widehatPAQ &= widehatNAP \ Rightarrow widehatPAQ &= widehatNAP - widehatNAQ \ &= 147^o - 58^o \ &= 89^o endalign)

Hay(f x = 89^o)


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 4: khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz? khác • Giải bài 18 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(25) mang lại biết... • Giải bài 19 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(26) mang đến biết... • Giải bài đôi mươi trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(27) mang lại biết... • Giải bài xích 21 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Đo những góc ở... • Giải bài xích 21 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Đo các góc ở... • Giải bài 23 trang 83 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hình(31) mang lại biết...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 4: bao giờ thì góc xOy + góc yOz = góc xOz?
• Giải bài 18 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 19 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 20 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 21 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 21 trang 82 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 23 trang 83 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Tổng Hợp Những Hình Anime Cute Đơn Giản Mà Đẹp Nhất ❤️ 1001 Hình Cute

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12