Hướng dẫn giải bài bác §4. Trường hợp đều bằng nhau thứ nhị của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c), chương II – Tam giác, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài xích giải bài 24 25 26 trang 118 sgk toán 7 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích tập phần hình học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 24 trang 118 sgk toán 7 tập 1

Lý thuyết

1. Vẽ tam giác biết nhì cạnh và góc xen giữa

Để vẽ được tam giác ABC, số đo của góc đã đến phải bé dại hơn (180^0)

2. Trường hợp đều nhau cạnh – góc – cạnh

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bởi hai cạnh với góc xen giữa của tam giác kia thì tam giác đó bằng nhau.

*

Nếu (Delta ABC) cùng (Delta A’B’C’) có

(AB = A’B’)

(widehat B = widehat B’)

(BC = B’C’)

Thì (Delta ABC = Delta A’B’C’,,(c.g.c))

3. Hệ quả

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bởi hai cạnh góc vuông của tam giác vuông cơ thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Dưới đó là phần hướng dẫn vấn đáp các thắc mắc có trong bài học kinh nghiệm cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy phát âm kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 117 sgk Toán 7 tập 1

Vẽ thêm tam giác (A’B’C’) bao gồm :

(A’B’ = 2cm ; widehat B’ = 70^o; B’C’ = 3cm)

Hãy đo để kiểm định rằng (AC = A’C’.) Ta có thể kết luận được tam giác (ABC) bằng tam giác (A’B’C’) tốt không?

Trả lời:

*

(AC=A’C’)

Ta rất có thể kết luận được tam giác (ABC) bởi tam giác (A’B’C’) (trường thích hợp c.c.c)

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 118 sgk Toán 7 tập 1

Hai tam giác trên hình 80 có bằng nhau không? vì sao?

*

Trả lời:

Xét (ΔABC) cùng (ΔADC) có:

+) (AC) chung

+) (widehat ACB = widehat ACD) (giả thiết)

+) (BC = DC) (giả thiết)

(Rightarrow ΔABC = ΔADC) (c–g–c)

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 118 sgk Toán 7 tập 1

Nhìn hình 81 và áp dụng trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh, hãy tuyên bố một ngôi trường hợp bằng nhau của nhị tam giác vuông.

*

Trả lời:

Nếu nhì cạnh góc vuông của tam giác này lần lượt bởi hai cạnh góc vuông của tam giác kia thì nhị tam giác vuông đó bằng nhau.

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 24 25 26 trang 118 sgk toán 7 tập 1. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

hijadobravoda.com ra mắt với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm bài bác giải đưa ra tiết bài 24 25 26 trang 118 sgk toán 7 tập 1 của bài §4. Trường hợp đều bằng nhau thứ nhì của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c) vào chương II – Tam giác cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài xích tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 24 25 26 trang 118 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài xích 24 trang 118 sgk Toán 7 tập 1

Vẽ tam giác $ABC$ biết $widehatA$ = $90^0$, $AB = AC = 3cm$. Tiếp nối đo các góc $B$ với $C$.

Bài giải:

*

Với yêu ước của bài bác toán, ta sẽ tiến hành như sau:

– Vẽ góc $xAy$ = $90^0$

– bên trên tia $Ax$ lấy điểm $B$ sao cho $AB = 3cm$.

– trên tia $Ay$ đem điểm $C$ sao để cho $AC = 3cm$.

– Nối $B$ cùng với $C$ ta được tam giác vuông $ABC$ đề xuất vẽ.

Dùng thước đo góc, ta đo được $widehatB$ = $widehatC$ = $45^0$

2. Giải bài 25 trang 118 sgk Toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 82, 83, 84 có những tam giác nào bằng nhau? vày sao?

*

Bài giải:

– Hình 82: Xét hai tam giác ABD và AED, ta có:

$left.eginmatrix AB = AE\ widehatA_1 = widehatA_2 \ Cạnh AD bình thường endmatrix ight}$

⇒ $Delta$ ABD = $Delta$ AED (c-g-c)

– Hình 83: Xét nhì tam giác GIK và KHG, ta có:

$left.eginmatrix IK = HG\ widehatK_1 = widehatG_1 \ Cạnh KG thông thường endmatrix ight}$

⇒ $Delta$ GIK = $Delta$ KHG (c-g-c)

– Hình 84: $Delta$ MPQ cùng $Delta$ MPN không bằng nhau vì:

(∆PMQ) cùng (∆PMN) có: (MP) cạnh chung, (widehatM_1)=(widehatM_2), cơ mà (MN) không bằng (MQ).

3. Giải bài 26 trang 118 sgk Toán 7 tập 1

Xét bài xích toán:

“Cho tam giác $ABC, M$ là trung điểm của $BC$. Trên tia đối của tia $MA$ lấy điểm $E$ làm thế nào để cho $ME = MA$. Chứng tỏ rằng $AB // CE”$

Dưới đây là hình vẽ và giả thiết, tóm lại của câu hỏi (h.85):

*
*
Hãy sắp xếp lại năm câu sau đây một cách hợp lý để giải việc trên:

1) $MB = MC (gt)$

$widehatAMB$ = $widehatEMC$ (hai góc đối đỉnh)

$MA = ME (gt)$

2) vì thế $Delta$ AMB = $Delta$ EMC (c-g-c)

3) $widehatMAB$ = $widehatMEC$ ⇒ $AB // CE$ (có nhì góc bởi nhau tại đoạn so le trong)

4) $Delta$ AMB = $Delta$ EMC ⇒ $widehatMAB$ = $widehatMEC$ (hai góc tương ứng)

5) $Delta$ AMB với $Delta$ EMC có:

Lưu ý: Để cho gọn, các quan hệ ở giữa, thẳng mặt hàng (như M nằm giữa B và C, E trực thuộc tia đối của tia MA) sẽ được thể hiện ở hình vẽ nên hoàn toàn có thể không ghi tại vị trí giả thiết.

Xem thêm: Để Hàm Số Không Có Cực Trị, Hàm Số Nào Sau Đây Không Có Cực Trị

Bài giải:

Ta bố trí như sau: $5, 1, 2, 4, 3$.

$Delta$ AMB cùng $Delta$ EMC có:

$MB = MC (gt)$

$widehatAMB$ = $widehatEMC$ (hai góc đối đỉnh)

$MA = ME (gt)$

Do đó $Delta AMB = Delta EMC (c-g-c)$

$Delta$ AMB = $Delta$ EMC ⇒ $widehatMAB$ = $widehatMEC$ (hai góc tương ứng)

$widehatMAB$ = $widehatMEC$ ⇒ $AB // CE$ (có nhị góc bởi nhau ở phần so le trong)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 7 với giải bài bác 24 25 26 trang 118 sgk toán 7 tập 1!