Giải bài 24 trang 83 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy các điểm M, N sao cho BM = CN...
Bạn đang xem: Bài 24 trang 30 sbt toán 8 tập 1

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) cân tại \(A.\) Trên các cạnh bên \(AB,\) \(AC\) lấy các điểm \(M,\) \(N\) sao cho \(BM = CN.\)

\(a)\) Tứ giác \(BMNC\) là hình gì \(?\) Vì sao \(?\)

\(b)\) Tính các góc của tứ giác \(BMNC\) biết rằng \(\widehat A = {40^0}\)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bài 7 + Bài 8: Hình chóp đều. Hình nón cụt đều. Diện tích xung quanh và thể tích hình chóp đều


Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - Luyện tập (trang 31-32)


Toán lớp 8: Hình hộp chữ nhật. Thể tích hình hộp chữ nhật


Ôn tập chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều


Bài 1 + Bài 3: Hình hộp chữ nhật. Thể tích hình hộp chữ nhật


Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân - Luyện tập (trang 40)


Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác - Luyện tập (trang 68)


Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng - Luyện tập (trang 72)


Tải sách tham khảo


*

Toán 8 tập 1 tập 2 pdf download


Tải về· 29K
*

Nâng cao và phát triển toán 8 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 25,4K
*

Bồi dưỡng năng lực tự học toán 8


Tải về· 24,3K
*

Sách bài tập Toán 8 tập 1, tập 2


Tải về· 18,6K

Nâng cao và phát triển toán 8 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 16K

Bài tập nâng cao và các chuyên đề Toán 8


Tải về· 15K

20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8


Tải về· 10,6K

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 8-Trần Thị Vân Anh


Tải về· 8,82K

Bài giải liên quan


Bài 22 trang 82 SBT toán 8 tập 1
Bài 23 trang 82 SBT toán 8 tập 1
Bài 24 trang 83 SBT toán 8 tập 1
Bài 25 trang 83 SBT toán 8 tập 1
Bài 26 trang 83 SBT toán 8 tập 1
Bài 27 trang 83 SBT toán 8 tập 1
Bài 28 trang 83 SBT toán 8 tập 1
Bài 29 trang 83 SBT toán 8 tập 1
Bài 30 trang 83 SBT toán 8 tập 1
Bài 31 trang 83 SBT toán 8 tập 1
Bài 32 trang 83 SBT toán 8 tập 1
Bài 33 trang 83 SBT toán 8 tập 1
Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 83 SBT toán 8 tập 1
Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 84 SBT toán 8 tập 1
Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 84 SBT toán 8 tập 1

Bài học liên quan


Bài 6. Đối xứng trục
Bài 7. Hình bình hành
Bài 8. Đối xứng tâm
Bài 9. Hình chữ nhật
Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Bài 11. Hình thoi
Bài 12. Hình vuông
Bài tập ôn chương 1 - Tứ giác
Bài 1. Tứ giác
Bài 2. Hình thang
Bài 3. Hình thang cân
Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
Bài 1. Đa giác. Đa giác đều
Bài 2. Diện tích hình chữ nhật
Bài 3. Diện tích tam giác
Bài 4. Diện tích hình thang
Bài 5. Diện tích hình thoi
Bài 6. Diện tích đa giác
Bài tập ôn tập chương 2 - Đa giác - Diện tích đa giác

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Nhà Hậu Lê Đã Làm Gì Để Khuyến Khích Việc Học Tập Em Có Nhận Xét Gì Về Việc Làm Của Nhà Hậu Lê

Từ khóa