() (x^2 – 9= x^2 - 3^2 = left( x + 3 ight)left( x - 3 ight))
Bạn đang xem: Bài 26 sbt toán 8 tập 1

LG b

() (4x^2 - 25)

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức:

(A^2-B^2=(A-B)(A+B))

Lời giải chi tiết:

() (4x^2 – 25) ( = left( 2x ight)^2 - 5^2 = left( 2x + 5 ight)left( 2x - 5 ight))


LG c

() (x^6 - y^6)

Phương pháp giải:

Sử dụng các hằng đẳng thức:

(A^3 + B^3 = left( A + B ight)left( A^2 - AB + B^2 ight))

(A^3 - B^3 = left( A - B ight)left( A^2 + AB + B^2 ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

() (x^6 - y^6)( = left( x^3 ight)^2 - left( y^3 ight)^2)( = left( x^3 + y^3 ight)left( x^3 - y^3 ight) )( = left( x + y ight)left( x^2 - xy + y ight))(left( x - y ight)left( x^2 + xy + y^2 ight) )

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 35 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Bài Thơ Việt Bắc - Soạn Việt Bắc Phần 2 (Trang 109)

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.