Tính diện tích mảnh khu đất hình thang(ABED) theo những độ dài đã mang lại trên hình 140 và biết diện tích hình chữ nhật(ABCD) là(828m^2.)
Bạn đang xem: Bài 26 trang 125 sgk toán 8 tập 1

*

Ta có(ABCD) là hình thang(Rightarrow S_ABCD = AB.AD = 828, (m^2))(Rightarrow AD = dfrac828AB = dfrac82823 = 36, (m))

Vậy diện tích s hình thang(ABED) là:(S_ABED = dfrac12(AB + DE).AD = dfrac12(23 + 31).36 = 972 ,(m^2))

Vậy(S_ABED = 972 ,m^2)

Lưu ý:

Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai lòng với chiều cao.


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 4: diện tích hình thang khác • Giải bài 26 trang 125 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính diện tích mảnh... • Giải bài xích 27 trang 125 – SGK Toán lớp 8 tập 1 vì chưng sao hình chữ nhật... • Giải bài xích 28 trang 126 – SGK Toán lớp 8 tập 1 coi hình 142 ((IG // FU)).... • Giải bài 29 trang 126 – SGK Toán lớp 8 tập 1 lúc nối trung điểm của... • Giải bài xích 30 trang 126 – SGK Toán lớp 8 tập 1 trên hình 143 ta tất cả hình... • Giải bài xích 31 trang 126 – SGK Toán lớp 8 tập 1 xem hình 144. Hãy chỉ ra...


Xem thêm: Tác Giả Hồ Xuân Hương - Top 10 Bài Thơ Hay Nhất Của Hồ Xuân Hương

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học tập 8