Dùng điều kiện (a + b + c = 0) hoặc (a - b + c = 0) nhằm tính nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau :
Bạn đang xem: Bài 26 trang 53 sgk toán 9 tập 2

LG a

(35x^2- m 37x m + m 2 m = m 0)

Phương pháp giải:

+) TH1: giả dụ phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) có a + b + c = 0 thì phương trình bao gồm một nghiệm là (x_1 = 1), nghiệm sót lại là (x_2 = dfracca)

+) TH2: nếu như phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) tất cả a - b + c = 0 thì phương trình bao gồm một nghiệm là (x_1 = -1), nghiệm còn lại là (x_2 = - dfracca)

Lời giải bỏ ra tiết:

(35x^2- m 37x m + m 2 m = m 0) có (a = 35, b = -37, c = 2)

Do đó: (a + b + c = 35 + (-37) + 2 = 0)

nên (displaystyle x_1 = 1;x_2 = 2 over 35)


LG b

( m 7x^2 + m 500x m - m 507 m = m 0)

Phương pháp giải:

+) TH1: ví như phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) gồm a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là (x_1 = 1), nghiệm còn sót lại là (x_2 = dfracca)

+) TH2: nếu như phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) có a - b + c = 0 thì phương trình tất cả một nghiệm là (x_1 = -1), nghiệm sót lại là (x_2 = - dfracca)

Lời giải bỏ ra tiết:

 (7x^2 + m 500x m - m 507 m = m 0) có (a=7, b = 500, c=-507)

Do đó: (a + b + c = 7 + 500 +(- 507)=0)

nên (displaystylex_1 = 1;x_2 = - 507 over 7) 


LG c

(x^2 - m 49x m - m 50 m = m 0)

Phương pháp giải:

+) TH1: giả dụ phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) có a + b + c = 0 thì phương trình tất cả một nghiệm là (x_1 = 1), nghiệm còn lại là (x_2 = dfracca)

+) TH2: trường hợp phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) gồm a - b + c = 0 thì phương trình bao gồm một nghiệm là (x_1 = -1), nghiệm sót lại là (x_2 = - dfracca)

Lời giải đưa ra tiết:

(x^2 - m 49x m - m 50 m = m 0) có (a = 1, b = -49, c = -50)

Do kia (a - b + c = 1 - (-49) +(- 50) = 0)

nên (displaystylex_1 = - 1;x_2 = - - 50 over 1 = 50) 


LG d

(4321x^2 + m 21x m - m 4300 m = m 0)

Phương pháp giải:

+) TH1: nếu như phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) tất cả a + b + c = 0 thì phương trình tất cả một nghiệm là (x_1 = 1), nghiệm sót lại là (x_2 = dfracca)

+) TH2: trường hợp phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) bao gồm a - b + c = 0 thì phương trình gồm một nghiệm là (x_1 = -1), nghiệm sót lại là (x_2 = - dfracca)

Lời giải chi tiết:

(4321x^2 + m 21x m - m 4300 m = m 0) có (a = 4321, b = 21, c = -4300)

Do kia (a - b + c = 4321 - 21 + (-4300) = 0) 

nên (displaystylex_1 = - 1;x_2 = - - 4300 over 4321 = 4300 over 4321).

 hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 102 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Bài 3 Trang 8 Sgk Tiếng Anh 10 Tập 2 0+ Bài 3 Trang 8 Sgk Tiếng Anh 10 Tập 2

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.