Cho(AB, BC, CA) là bố dây của đường tròn (O). Trường đoản cú điểm vị trí trung tâm M của cung AB vẽ dây MN tuy nhiên song cùng với dây BC. Gọi giao điểm của MN với AC là S. Chứng minh(SM = SC) với (SN = SA).
Bạn đang xem: Bài 26 trang 76 sgk toán 9 tập 2

Gợi ý:

Chứng minh tam giác SAN với tam giác SMC cân tại S.

*

* do điểm M là điểm tại chính giữa của cung AB cần ta có:(oversetfrownAM=oversetfrownBM)

Lại bao gồm MN // BC (theo bài xích 13 trang 72) suy ra(oversetfrownMB=oversetfrownNC)

Do đó:(oversetfrownAM=oversetfrownNC)

(Rightarrow widehatACM=widehatNMC)(hai góc nội tiếp chắn nhị cung bằng nhau)

Vậy tam giác SMC cân tại S suy ra SM = SC.

Tương từ bỏ ta cũng có:(widehatANM=widehatNAC)( hai góc nội tiếp chắn nhị cung bằng nhau)

Suy ra tam giác SAN cân nặng tại S xuất xắc SA = SN


Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 3: Góc nội tiếp khác • Giải bài xích 15 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Các khẳng định sau... • Giải bài bác 16 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 xem hình 19 (hai đường... • Giải bài bác 17 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Muốn khẳng định tâm... • Giải bài bác 18 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một huấn luyện và đào tạo viên... • Giải bài 19 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn chổ chính giữa O,... • Giải bài 20 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến đường tròn (O)... • Giải bài 21 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến đường tròn... • Giải bài xích 22 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trê tuyến phố tròn (O)... • Giải bài 23 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến đường tròn (O) và... • Giải bài bác 24 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một chiếc cầu được... • Giải bài bác 25 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Dựng một tam giác... • Giải bài xích 26 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho(AB, BC, CA) là...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9
bài xích trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 9
Bài 3: Góc nội tiếp
• Giải bài 15 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 16 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 17 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 18 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 19 trang 75 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài trăng tròn trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 21 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 22 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 23 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 24 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 25 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 26 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 2


Xem thêm: Tập Bản Đồ 12 Bài 29 - Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 12 Bài 29: Thực Hành

Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số số 1 Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình cầu