*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 66, 67, 68 bài 26: phân chia số bao gồm hai chữ số đến số tất cả một chữ số | Kết nối học thức


1.033

Với giải vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 66, 67, 68 bài bác 26: phân tách số gồm hai chữ số đến số có một chữ sốsách liên kết tri thứchay, chi tiết giúp học tập sinh tiện lợi xem với so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài xích tập trong VBT Toán 3. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 66, 67, 68 bài 26: chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Video giải vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 66, 67, 68 bài 26: chia số bao gồm hai chữ số cho số có một chữ số - liên kết tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 66 bài xích 26 tiết 1

Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 66 bài bác 1:Tính.

Bạn đang xem: Bài 26 vở bài tập toán lớp 3

Lời giải

Vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 66 bài bác 2:Đặt tính rồi tính.

39 : 3

..............

..............

..............

64 : 2

..............

..............

..............

63 : 3

..............

..............

..............

88 : 2

..............

..............

..............

Lời giải

Vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 66 bài xích 3:Tính nhẩm (theo mẫu).

Mẫu: 60 : 2 = ?Nhẩm 6 chục : 2 = 3 chục. Vậy 60 : 2 = 30.

80 : 2 = …..30 : 3 = ….90 : 3 = …..40 : 2 = …..

Lời giải

80 : 2 = ..........Nhẩm: 8 chục : 2 = 4 chục. Vậy: 80 : 2 = 40.

30 : 3 = ..........Nhẩm: 3 chục : 3 = 1 chục. Vậy: 30 : 3 = 10.

90 : 3 = ..........Nhẩm: 9 chục : 3 = 3 chục. Vậy: 90 : 3 = 30.

40 : 2 = ..........Nhẩm: 4 chục : 2 = 2 chục. Vậy: 40 : 2 = 20.

Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 66 bài xích 4:Số?

a) ... × 4 = 48

b) 5 × ... = 55

c) ... × 3 = 93

Lời giải

Ta tiến hành phép tính:

Vậy ta điền vào như sau:

a)12× 4 = 48

b) 5 ×11= 55

c)31× 3 = 93

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 67 bài bác 26 máu 2

Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 67 bài bác 1:Tính.

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 67 bài bác 2:?

Lời giải

Vậy ta điền vào như sau:

Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 67 bài bác 3:Nam chia đều 60 quyển truyện vào 4 phòng của giá chỉ sách. Hỏi mỗi chống chứa từng nào quyển truyện?

Lời giải

Mỗi ngăn đựng số quyển truyện là:

60 : 4 = 15 (quyển truyện)

Đáp số: 15 quyển truyện.

Vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 67 bài xích 4:Bác An chia hầu như 40 chiếc kẹo cho 3 bạn bé dại thì còn dư ra mấy cái kẹo?

Lời giải

Số dòng kẹo còn dư là:

40 : 3 = 13 (dư 1 dòng kẹo)

Đáp số: dư 1 loại kẹo

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 68 bài xích 26 ngày tiết 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 68 bài bác 1:Tính.

Lời giải

Vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 68 bài xích 2:Bà Huyền chuẩn bị 87 quả cam để gia công các suất quag cho các hộ gia đình nghèo, mỗi suất quà bao gồm 3 trái cam. Hỏi bà Huyền sẵn sàng được từng nào suất quà?

Lời giải

Bà Huyền chuẩn bị được số suất quà là:

87 : 3 = 29 (suất quà)

Đáp số: 29 suất quà.

Xem thêm: Bài 82 Trang 99 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 99 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 82 Trang 99 Sgk Toán 9 Tập 2

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 68 bài 3:Có 32 khách du lịch đi thuyền tham quan. Mỗi chiếc thuyền chở được ngũ hành khách. Hỏi cần ít nhất mấy cái thuyền để chở hết số khách du ngoạn đó?

Lời giải

Cần tối thiểu số dòng thuyền để chở hết số khách du lịch đó là:

32 : 5 = 6 (dư 2) (chiếc thuyền)

Đáp số: 6 cái thuyền.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 68 bài xích 4:Số?

Lời giải

Ta triển khai phép tính:

Vậy ta điền như sau:

a)96: 8 = 12

b)92: 4 = 23

c) 78 : 3 = 26

d)94: 2 = 47

Bài giảng Toán lớp 3 trang 66, 67, 68 bài xích 26: phân chia số có hai chữ số cho số bao gồm một chữ số - kết nối tri thức