Nếu thêm một điều kiện để nhị tam giác trong những hình vẽ dưới đấy là hai tam giác cân nhau theo trường phù hợp cạnh góc cạnha)(ΔABC = ΔADC)b)(ΔAMB = ΔEMC)c)(ΔCAB = ΔDBA)

-->