Nêu thêm một đk để nhì tam giác trong những hình vẽ dưới đây là hai tam giác đều bằng nhau theo trường thích hợp cạnh-góc- cạnh.

a) (∆ABC= ∆ADC) (h.86);

b) (∆AMB= ∆EMC) (h.87)

c) (∆CAB= ∆DBA). (h.88) 

*
Bạn đang xem: Bài 27 trang 119 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Nếu nhì cạnh cùng góc xen giữa của tam giác này bởi hai cạnh và góc xen giữa của tam giác cơ thì nhị tam giác đó bằng nhau.


a) Xét (∆ABC) cùng ( ∆ADC) có:

+) (AB=AD) (giả thiết)

+) (AC) cạnh chung

Bổ sung thêm (widehatBAC=widehatDAC) thì (∆ABC= ∆ADC) (c.g.c)

b) Xét (∆AMB) cùng (∆EMC) có:

+) (BM=CM) (giả thiết)

+) (widehat AMB = widehat EMC) (giả thiết)

Bổ sung thêm (MA=ME) thì (∆AMB= ∆EMC) (c.g.c)

c) Xét (∆CAB) cùng ( ∆DBA) có:

+) (AB) chung

+) (widehat CAB = widehat DBA;left( = 90^o ight))

Bổ sung thêm (AC=BD) thì (∆CAB= ∆DBA) (c.g.c)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Bài 1 Sgk Trang 6 Toán 8 Tập 2, Bài 1 Trang 6 Sgk Toán 8 Tập 2

Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.