Tính: (left( dfrac - 13 ight)^4;,,left( - 2dfrac14 ight)^3;,,left( - 0,2 ight)^2;,left( - 5,3 ight)^0)
Bạn đang xem: Bài 27 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Sử dụng định nghĩa lũy quá với số mũ tự nhiên

(x^n = underbrace x.x.x...x_n,,,sốleft( x in Q,n in N,n > 1 ight))(a^0 = 1)


Lời giải đưa ra tiết

+) (left( dfrac - 13 ight)^4 = left( dfrac - 13 ight).left( dfrac - 13 ight).left( dfrac - 13 ight).left( dfrac - 13 ight) )(= dfrac181)

+) (left( - 2dfrac14 ight)^3 )(= left( dfrac - 94 ight)^3 )(= left( dfrac - 94 ight).left( dfrac - 94 ight).left( dfrac - 94 ight) )(= dfrac - 72964)

+) (,left( - 0,2 ight)^2 = left( - 0,2 ight).left( - 0,2 ight) = 0,04)

+) (left( - 5,3 ight)^0 = 1)

Cách khác đến 2 ý đầu:

(eginarraylleft( dfrac - 13 ight)^4 = dfracleft( - 1 ight)^43^4 = dfrac181\left( - 2dfrac14 ight)^3 = left( dfrac - 94 ight)^3 = dfracleft( - 9 ight)^34^3 = dfrac - 72964endarray)

hijadobravoda.com


*
chia sẻ
*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 511 phiếu

Bài tiếp theo

*


Bài 28 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 28 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Tính cùng rút ra dấn xét về dấu của lũy quá với số nón chẵn và lũy thừa với số nón lẻ của một trong những hữu tỉ âm.

Bài 29 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài xích 29 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Hãy tìm những cách viết khác

Bài 30 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

Tìm x, biết

Bài 31 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

Viết các số (0,25)^8 với (0,125)^4 bên dưới dạng những lũy vượt của cơ số 0,5.

Bài 32 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 32 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Hãy lựa chọn hai chữ số sao cho rất có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa nhằm được kết quả là số nguyên dương bé dại nhất?


Báo lỗi - Góp ý
×Báo lỗi góp ý
Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Gửi góp ýHủy bỏ
*
Đề khám nghiệm giữa kì I
Đề thi học tập kì 1 mới nhất có lời giải
Đề thi học tập kì 2 mới nhất có lời giải


Xem thêm: Bài 1 Sgk Trang 6 Toán 8 Tập 2, Bài 1 Trang 6 Sgk Toán 8 Tập 2

×Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com.Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?