Nếu (x_1,x_2) là nhị nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Giải chi tiết:

(x^2- m 7x m + m 12 m = m 0) có (a = 1, b = -7, c = 12)

Suy ra (Delta = left( - 7 ight)^2 - 4.1.12 = 1 > 0)

Nên phương trình có 2 nghiệm (x_1;x_2), theo hệ thức Vi-et ta có:

(displaystylex_1 + x_2 = m - - 7 over 1 = 7 = 3 + 4) 

(displaystylex_1x_2 = m 12 over 1 = 12 = 3.4)

Vậy (x_1 = m 3, m x_2 = m 4). 
Bạn đang xem: Bài 27 trang 53 sgk toán 9 tập 2

LG b

(x^2 + m 7x m + m 12 m = m 0)

Phương pháp giải:

Nếu (x_1,x_2) là nhị nghiệm của phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) thì

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Giải bỏ ra tiết:

(x^2 + m 7x m + m 12 m = m 0) có (a = 1, b = 7, c = 12)

Suy ra (Delta = 7^2 - 4.1.12 = 1 > 0)

Nên phương trình có 2 nghiệm (x_1;x_2) , theo hệ thức Vi-et ta có:

(displaystylex_1 + x_2 = m - 7 over 1 = - 7 = - 3 + ( - 4))

(displaystylex_1x_2 = m 12 over 1 = 12 = ( - 3).( - 4))

Vậy (x_1 = m - 3, m x_2 = m - 4).

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 77 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 104 : Quy Đồng Mẫu Các Phân Số (Tiếp Theo)

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.