Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Kẻ thêm một quãng thẳng trong mỗi hình sau đây để khi giảm theo con đường kẻ đó, ta vẫn nhận được 1 hình tứ giác cùng 1 hình tam giác. Tô màu nhị hình làm việc cột phía bên trái ghép được hình sinh sống cột bên phải.

Bạn đang xem: Bài 27 vở bài tập toán lớp 2


Câu 1 (Bài 27, ngày tiết 1) trang 100, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

*

Phương pháp:

Quan liền kề hình vẽ để phân biệt hình nào chẳng thể xếp được từ bỏ 4 tam giác tương tự nhau.

Lời giải:

Dùng 4 hình tam giác tương tự nhau, Mai thiết yếu xếp dc hình D.

Câu 2 (Bài 27, máu 1) trang 101, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Kẻ thêm một quãng thẳng trong mỗi hình tiếp sau đây để khi cắt theo đường kẻ đó, ta sẽ nhận được 1 hình tứ giác cùng 1 hình tam giác.

*

Phương pháp:

Em hãy kẻ thêm 1 đoạn thẳng trong những hình nhằm hình nhận được có một tứ giác cùng 1 hình tam giác. (Có nhiều phương pháp vẽ khác nhau)

Lời giải:

Em hoàn toàn có thể kẻ như sau:

*

Câu 3 (Bài 27, huyết 1) trang 101, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Tô màu nhị hình ngơi nghỉ cột phía trái ghép được hình sinh hoạt cột mặt phải.

*

Phương pháp:

Quan sát những hình sinh hoạt cột bên trái và cột bên bắt buộc rồi tìm nhị hình ở cột phía trái ghép được hình ngơi nghỉ cột bên phải. Sơn màu cho những hình đó.

Lời giải:

Em chia hình tam giác thành 2 hình tam giác nhỏ tuổi và tô màu sắc như sau:

*

Câu 4 (Bài 27, tiết 1) trang 101, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết số phù hợp vào khu vực chấm (theo mẫu).

Xem thêm: Cách Dùng, Bài Tập Về Danh Động Từ Trong Tiếng Anh, Trắc Nghiệm Danh Động Từ Tiếng Anh Có Đáp Án

Dùng những hình tam giác nhỏ tuổi như nhau để ghép được những hình sau đây. Mỗi hình được ghép từ bao nhiêu hình tam giác như vậy?

*

Phương pháp:

Em hãy chia các hình b, c, d thành những hình tam giác bằng nhau rồi điền số thích hợp vào vị trí chấm.