Giải bài bác 28 trang 12 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính giá trị của các biểu thức sau khoản thời gian bỏ vết ngoặc: A= (3,1 - 2,5) - (-2,5 + 3,1)


LG a

(A= (3,1 - 2,5) - (-2,5 + 3,1))

Phương pháp giải:

- Quy tắc quăng quật dấu ngoặc: Khi vứt dấu ngoặc tất cả dấu "−" đứng trước, ta đề xuất đối dấu toàn bộ các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "−" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "−". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Bạn đang xem: Bài 28 trang 12 sbt toán 7 tập 1

- đặc điểm giao hoán: (a+b+c= b+c +a)

- tính chất kết hợp: ((a+b)+c=a+(b+c))

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(A = (3,1 - 2,5) - (-2,5 + 3,1))

(= 3,1 - 2,5 + 2,5 - 3,1)

(=(3,1-3,1)+(-2,5+2,5)=0)


LG b

(B = (5,3 - 2,8) - (4 + 5,3)) 

Phương pháp giải:

- Quy tắc vứt dấu ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc tất cả dấu "−" đứng trước, ta đề xuất đối dấu toàn bộ các số hạng trong vệt ngoặc: dấu "−" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "−". Khi vứt dấu ngoặc tất cả dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ lại nguyên.

- đặc điểm giao hoán: (a+b+c= b+c +a)

- đặc thù kết hợp: ((a+b)+c=a+(b+c))

Lời giải bỏ ra tiết:

(B = (5,3 - 2,8) - (4 + 5,3) )

(= 5,3 - 2,8 - 4 - 5,3)

(= (5,3 - 5,3) - (2,8 + 4))

(=0-6,8= - 6,8) 


LG c

(C = - (251.3 + 281) + 3.251 - (1 - 281)) 

Phương pháp giải:

- Quy tắc quăng quật dấu ngoặc: Khi quăng quật dấu ngoặc tất cả dấu "−" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "−" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "−". Khi quăng quật dấu ngoặc gồm dấu "+" đứng trước thì dấu những số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

- tính chất giao hoán: (a+b+c= b+c +a)

- đặc thù kết hợp: ((a+b)+c=a+(b+c))

Lời giải đưa ra tiết:

(C = - (251.3 + 281) + 3.251 - (1 - 281))

(= - 251.3 - 281 + 251.3 - 1 + 281)

(= (- 251. 3 + 251.3) +(- 281 +281) - 1 )

(=0+0-1= -1) 


LG d

(D = displaystyle - left( 3 over 5 + 3 over 4 ight) - left( - 3 over 4 + 2 over 5 ight)) 

Phương pháp giải:

- Quy tắc bỏ dấu ngoặc: Khi quăng quật dấu ngoặc gồm dấu "−" đứng trước, ta yêu cầu đối dấu toàn bộ các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "−" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "−". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng vào ngoặc vẫn giữ lại nguyên.

Xem thêm: Bài Tập Định Luật Cu Lông Môn Vật Lý Lớp 11, Bài Tập Về Định Luật Cu Lông Môn Vật Lý Lớp 11

- tính chất giao hoán: (a+b+c= b+c +a)

- đặc điểm kết hợp: ((a+b)+c=a+(b+c))

Lời giải bỏ ra tiết:

(displaystyle mD = - left( 3 over 5 + 3 over 4 ight) - left( - 3 over 4 + 2 over 5 ight))

(= displaystyle - 3 over 5 - 3 over 4 + 3 over 4 - 2 over 5)

( =displaystyle left( - frac34 + frac34 ight) - left( frac25 + frac35 ight) )

(=displaystyle 0 - frac55 = - 1) 

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 trên 66 phiếu
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.