Diện tích hình thang: triết lý và Giải bài xích 26, 27 trang 125; bài 28, 29, 30, 31 trang 126 SGK Toán 8 tập 1: Chương 2 hình 8.

Bạn đang xem: Bài 28 trang 125 sgk toán 8 tập 1

Công thức tính diệntích hình thang bởi một nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao.

*

S = 1/2 (a+b) . H

*

Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng cùng với cạnh đó.

S = ah

Giải bài 4 trang 125,126 Toán 8 tập một phần hình học bài.

Bài 26.

*

Tính diện-tích hình-thang ABED theo những độ lâu năm đã mang lại trên hình 140 và biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 828 m2

Giải: Ta tất cả SABCD = AB. AD = 828 m2

Nêm AD = 828/23 = 36 (m)

SABED= (AB + DE).AD / 2= (23 + 31).36 /2= 972(m2)

Bài 27. Vì sao hình chữ nhật ABCD và hình-bình-hành ABEF (h.141) lại có cùng diện-tích ? Suy ra biện pháp vẽ một hình chữ nhật gồm cùng diện-tích với cùng một hình-bình-hành đến trước.

*


Quảng cáo - Advertisements


Hình chữ nhật ABCD và hình bìnhhành ABEF tất cả đáy phổ biến là AB cùng có độ cao bằng nhau, vậy chúng bao gồm diện-tích bằng nhau.

Suy ra phương pháp vẽ một hình chữ nhật tất cả cùng diện-tích với cùng 1 hình bìnhhành mang đến trước:

– rước nột cạnh của hình bình-hành ABEF có tác dụng một cạnh của hình chữ nhật đề nghị vẽ, ví dụ điển hình cạnh AB.

– Vẽ đường thẳng EF.

– từ A với b vẽ những đường trực tiếp vuông góc với đường thẳng EF, chúng giảm đường trực tiếp EF thứu tự tại D, C. Vẽ những đoạn trực tiếp AD, BC. ABCD là hình chữ nhật tất cả cùng diện.tích với hình bình hành ABEF vẫn cho.

Bài 28 trang 126. Xem hình 142 (IG// FU). Hãy tham khảo tên một số hình gồm cùng diện.tích cùng với hình.bình.hành FIGE.

*
Ta tất cả IG // FU nên khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng IG với FU không đổi và bởi h. Các hình.bình.hành FIGE, IGRE, IGUR có cạnh đều nhau FE = ER = RU bao gồm cùng chiều cao ứng cùng với cạnh đó phải diện.tích chúng bởi nhau. Tức là SFIGR = SIGRE = SIGUR( = h. FE)

Mặt khác các tam giác IFG, GEU có cạnh lòng FR cùng EU bởi nhau, bằng hai lần cạnh hình.bìnhhành FIGE nên diện tích chúng bởi nhau:

SIFR = SGEU = SFIGE


Vậy SFIGE = SIGRE = SIGUR = SIFR = SGEU

Bài 29. Khi nối trung điểm của hai lòng hình-thang, vì sao ta được hai hình-thang tất cả diện.tích bởi nhau?

*

Cho hìnhthang ABCD, call E,F thứu tự là trung điểm của hai đáy AD, BC. Gọi h là độ lâu năm đuofng cao của ABCD.

Ta có: SABFE = 1/2 (AE+BF).h = 1/2(ED+FC).h

= SCDEF (Vì AE = ED, BF = FC)

Vậy SABFE = SCDEF.

Bài 30. 

*

Trên hình 143 ta bao gồm hình-thang ABCD với con đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK. Hãy đối chiếu dện tích nhị hình này, từ đó suy ra một cách chứng minh khác về bí quyết diện-tích hình-thang.

Giải: Vì EF là con đường trung bình của hình-thang ABCD cần EF = 1/2(AB +CD)

Khi kia SABCD =1/2(AB+CD).GK = EF.GK = GH.GK =SGHIK

* Ta bao gồm thể chứng tỏ công thức tính S.hình-thang ABCD bằng phương pháp dựng hình chữ nhật GHIK như trong hình mẫu vẽ (Cps một cạnh bằng chiều cao và một cạnh bằng đường trung bình của hình thang).

Ta cóΔDEK = ΔAEG với ΔCIF = ΔBHF (Cạnh góc vuông – góc nhọn)

⇒ S DEK = SAEG, SCIF=SBHF.

Khi kia SABCD = SDEK+ SEABF + SEFIK + SCIF= SAEG + SEABF + SEFIK + SBHF

=SGHIK = GH.GK = EF.GK = 1/2 (AB +CD).GK

Bài 31. Xem hình 144. Hãy chỉ ra những hình có cùng diệntích (lấy ô vuông làm đơn vị diệntích)

*

Các hình 2,6,9 bao gồm cùng diện-tích là 6 ô vuông.

Các hình 1, 5, 8 tất cả cùng diện-tích là 8 ô vuông.

Các hình 3,7 gồm cùng diện-tích là 8 ô vuông.

Xem thêm: Cung Kim Ngưu: Tổng Quan Về Tính Cách Kim Ngưu (Taurus), Giải Mã Cung Kim Ngưu

Hình 4 gồm diệntích là 7 ô vuông nên không có diện-tích với một trong những hình vẫn cho.