() (P = left( 5x - 1 ight) + 2left( 1 - 5x ight)left( 4 + 5x ight))( + left( 5x + 4 ight)^2)

Phương pháp giải:

+) sử dụng nhân đa thức với nhiều thức: ((A+B)(C+D)=AC+AD+BC+BD)

+) sử dụng hằng đẳng thức:

( (A+B)^2=A^2+2AB+B^2) 

Lời giải chi tiết:

()( p = left( 5x - 1 ight) + 2left( 1 - 5x ight)left( 4 + 5x ight) )(+ left( 5x + 4 ight)^2)

(= 5x – 1 + (2 – 10x).( 4+ 5x) + ( 5x + 4)^2)

( = 5x - 1 + 8 + 10x - 40x - 50x^2 )(+ 25x^2 + 40x + 16 ) (=left( - 50x^2 + 25x^2 ight))( + left( 5x + 10x - 40x + 40x ight))( + left( - 1 + 8 + 16 ight) )(= - 25x^2 + 15x + 23 )
Bạn đang xem: Bài 3.3 sbt toán 8 tập 1

LG b

() (Q = left( x - y ight)^3 + left( y + x ight)^3)( + left( y - x ight)^3 - 3xyleft( x + y ight)) 

Phương pháp giải:

+) sử dụng nhân 1-1 thức với đa thức: (C.(A+B)=AC+BC)

+) áp dụng hằng đẳng thức:

( (A+B)^3=A^3+3A^2.B+3A.B^2+B^3)

( (A-B)^3=A^3-3A^2.B+3A.B^2-B^3)

Lời giải bỏ ra tiết:

() (Q = left( x - y ight)^3 + left( y + x ight)^3 + left( y - x ight)^3)( - 3xyleft( x + y ight))

( = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 + y^3 + 3xy^2)( + 3x^2y + x^3 + y^3 - 3xy^2 + 3x^2y - x^3 )(- 3x^2y - 3xy^2 )

(= ( x^3 + x^3 – x^3))(+ ( - 3x^2y + 3x^2y+ 3x^2y – 3x^2y))(+ (3xy^2 + 3xy^2 - 3xy^2- 3xy^2) )(+ (-y^3+ y^3+ y^3 ))

(= x^3 + y^3 )

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 39 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Top 17 Bài Tập Công Nghệ 8 Trang 11 Hình 2, Giải Bài Tập Sgk Công Nghệ 8 Bài 2: Hình Chiếu

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.