Giải thích tại sao: Nếu hai số cùng chia hết cho -3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho -3. Hãy thử phát biểu một kết luận tổng quát.
Bạn đang xem: Bài 3.43 sgk toán 6 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Hai số cùng chia hết cho -3 thì được viết dưới dạng (-3).a và (-3).b (a, b \(\in\) Z)

Khi đó:

Tổng 2 số là: (-3).a + (-3).b = (-3).(a + b) \( \vdots \) (-3)

Hiệu 2 số là: (-3).a - (-3).b = (-3).(a - b)\( \vdots \) (-3)

Tổng quát: Cho các số a, b, c \(\in\) Z, a và b cùng chia hết cho c thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho c.


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Lý Thuyết Hóa Học 10 Theo Chuyên Đề Hóa 10 Chương 1, Các Dạng Bài Tập Chương 1 Hóa 10 Cực Hay

Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.