Nội dung bài học kinh nghiệm sẽ ra mắt đến những em khái niệm và giải pháp xác định những phép toán tập hợp. Thuộc với gần như hình hình ảnh và lấy ví dụ minh họa được đặt theo hướng dẫn giải chi tiết các em sẽ dễ ợt nắm vững ngôn từ phần này.

Bạn đang xem: Bài 3 các phép toán tập hợp


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Phép giao

1.2. Phép hợp

1.3. Phép hiệu

1.4. Phần bù

2. Bài bác tập minh hoạ

3.Luyện tập bài bác 3 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmcác phép toán tập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 3 chương 1đại số 10


Giao của nhì tập đúng theo A với B, kí hiệu (A cap B) là tập hợp tất cả các bộ phận vừa trực thuộc A, vừa ở trong B.

(A cap B = left x ight\)

*


Hợp của nhì tập phù hợp A cùng B, kí hiệu (A cup B) là tập hợp các phần tử thuộc A hoặc thuộc B.

(A cup B = left x ight.)

*


Hiệu của tập thích hợp A cùng với tập phù hợp B, kí hiệu AB là tập có các bộ phận thuộc A và không trực thuộc B.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Vật Lý 9 Bài 7, Vật Lý Lớp 9

(Aackslash B = left x in A,,va,,x otin B ight.)

*


Nếu (B subset A) thì AB được gọi là phần bù của B vào A, kí hiệu (C_AB.)

*


Ví dụ 1:

Cho (A = left 1;2;3;5;6 ight;,B = left - 3 le x le 2 ight\)

(C = left 2x^2 - 3x = 0 ight\)

a) Dừng phương thức liệt kê phần tử xác định các tập phù hợp B với C.

b) xác minh các tập thích hợp sau: (A cap B,B cap C,A cap C.)

c) xác định các tập hợp sau: (A cup B,B cup C,A cup C.)

d) khẳng định các tập đúng theo sau: (Aackslash B,Backslash C,Aackslash C.)

Hướng dẫn giải:

a) (B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2 ight;,,C = left 0;frac32 ight.)

b) (A cap B = left 1;2 ight;B cap C = left 0 ight;A cap C = emptyset .)

c) (A cup B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6 ight.)

(B cup C = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;frac32 ight\)

(A cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;frac32 ight\)

d) (Aackslash B = left 3;4;5;6 ight;,,Backslash C = left - 3; - 2; - 1;1;2 ight;)

(Aackslash C = left 1;2;3;4;5;6 ight.)

Ví dụ 2:

Cho (A = left 0;2;4;6;8;10 ight;B = m 0;1;2;3;4;5;6 ;C = left 4;5;6;7;8;9;10 ight.)

Hãy liệt kê các phần tử của các tập thích hợp dưới đây?

a) (A cap (B cap C);)

b) (A cup (B cup C);)

c) (A cap left( B cup C ight);)

d) (A cup (B cap C).)

e) (left( A cap B ight) cup C.)

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cap C ight) = left 4;6 ight.)

b) (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cup left( B cup C ight) = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight.)

c) Ta có (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cup C ight) = left 0;2;4;6;8;10 ight.)

d) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cup (B cap C) = left 0;2;4;5;6;8;10 ight.)

e) Ta có: (A cap B = left 0;2;4;6 ight\)

( Rightarrow left( A cap B ight) cup C = left 2;4;5;6;7;8;9;10 ight.)