Ta quy đồng mẫu mã số:(x = dfrac-27 = dfrac-2277)và(y = dfrac-311 = dfrac-2177)

Mà(dfrac-2277 (vì (-22 )⇒(x

b) Với(x = dfrac-213300)và(y = dfrac18-25 = dfrac18-25)

Ta quy đồng chủng loại số:(x = dfrac-213300)và(y = dfrac-1825 = dfrac-216300)

Mà(dfrac-213300 > dfrac-216300)(vì(-213 > -216))⇒(x > y)

c) Với(x = -0,75)và(y = dfrac-34 = -0,75)

Ta có:(-0,75 = -0,75). Bởi vì đó(x = y)

 

Lưu ý: Muốn so sánh hai phân số ko cùng mẫu ta thực hiện quy đồng mẫu rồi so sánh tử số với nhau.

 
Bạn đang xem: Bài 3 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Xem clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 1: Tập phù hợp Q những số hữu tỉ khác • Giải bài 1 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền kí hiệu... • Giải bài 2 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a. Trong số phân số sau,... • Giải bài bác 3 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 So sánh các số hữu... • Giải bài xích 4 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đối chiếu số hữu... • Giải bài bác 5 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đưa sử(x =...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Bài 1: Tập đúng theo Q các số hữu tỉ
• Giải bài bác 1 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 2 trang 7 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 3 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 4 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 5 trang 8 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Giải bài bác tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 7 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn thứ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: De Cương On Tập Toán Lớp 9 Cả Năm, Đề Cương Ôn Tập Toán 9 Cả Năm

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12