- Chọn bài bác -Bài 1: mở đầu về phương trìnhBài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và giải pháp giảiBài 3: Phương trình chuyển được về dạng ax + b = 0 - luyện tập (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - rèn luyện (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình cất ẩn ở mẫu mã - rèn luyện (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trìnhBài 7: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - luyện tập (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài tập)


Bạn đang xem: Bài 30 trang 22 sgk toán 8 tập 2

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 rèn luyện (trang 22-23) giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và phù hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Bài 5: Phương trình chứa ẩn làm việc mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 29 (trang 22-23 SGK Toán 8 tập 2): các bạn Sơn giải phương trình

*

Bạn Hà nhận định rằng Sơn giải sai bởi vì đã nhân nhì vế cùng với biểu thức x – 5 bao gồm chứa ẩn. Hà giải bằng phương pháp rút gọn gàng vế trái như sau:

*

Lời giải:

*

Bài 5: Phương trình chứa ẩn sinh hoạt mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 30 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:


*

Lời giải:

a) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 2.

*

⇔ 1 + 3(x – 2) = -(x – 3)

⇔ 1 + 3x – 6 = -x + 3

⇔ 3x + x = 3 + 6 – 1

⇔ 4x = 8

⇔ x = 2 (không thỏa mãn nhu cầu đkxđ).

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) Điều kiện xác định: x ≠ -3.

*

⇔ 14x(x + 3) – 14x2 = 28x + 2(x + 3)

⇔ 14x2 + 42x – 14x2 = 28x + 2x + 6

⇔ 42x – 28x – 2x = 6


⇔ 12x = 6

⇔ x = 1/2.

Vậy phương trình có tập nghiệm S = 1/2.

Bài 5: Phương trình cất ẩn sinh sống mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 31 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình:


*

Lời giải:

a) + tìm điều kiện xác minh :

x2 + x + 1 = (x2 + x + ¼) + ¾ = (x + ½)2 + ¾ > 0 với đa số x ∈ R.

Do kia x2 + x + 1 ≠ 0 với mọi x ∈ R.

x3 – 1 ≠ 0 ⇔ (x – 1)(x2 + x + 1) ≠ 0 ⇔ x – 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1.

Vậy điều kiện khẳng định của phương trình là x ≠ 1.

+ Giải phương trình:

*

⇔ x2 + x + 1 – 3x2 = 2x(x – 1)

⇔ -2x2 + x + 1 = 2x2 – 2x

⇔ 4x2 – 3x – 1 = 0

⇔ 4x2 – 4x + x – 1 = 0

⇔ 4x(x – 1) + x – 1 = 0

⇔ (4x + 1)(x – 1) = 0

⇔ 4x + 1 = 0 hoặc x – 1 = 0

4x + 1 = 0 ⇔ 4x = -1 ⇔ x = -1/4 (thỏa mãn đkxđ)

x – 1 = 0 ⇔ x = 1 (không vừa lòng đkxđ).

Vậy phương trình tất cả tập nghiệm S = 1.

b) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 1; x ≠ 2; x ≠ 3.

*

⇔ 3(x – 3) + 2(x – 2) = x – 1

⇔ 3x – 9 + 2x – 4 = x – 1

⇔ 3x + 2x – x = 9 + 4 – 1

⇔ 4x = 12

⇔ x = 3 (không thỏa mãn nhu cầu điều kiện xác định)

Vậy phương trình vô nghiệm.

c) Điều kiện xác định: x ≠ -2.


*

⇔ x3 + x2 + 2x + 12 = 12

⇔ x3 + x2 + 2x = 0

⇔ x(x2 + x + 2) = 0

⇔ x = 0 (vì x2 + x + 2 > 0 với đa số x) (thỏa mãn đkxđ).

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 0.

d) Điều kiện xác định: x ≠ ±3; x ≠ -7/2.

*

⇔ 13(x + 3) + (x – 3)(x + 3) = 6(2x + 7)

⇔ 13x + 39 + x2 – 9 = 12x + 42

⇔ x2 + x – 12 = 0

⇔ x2 +4x – 3x – 12 = 0

⇔ x(x + 4) – 3(x + 4) = 0


⇔ (x – 3)(x + 4) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x + 4 = 0

x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (không thỏa mãn nhu cầu đkxđ)

x + 4 = 0 ⇔ x = -4 (thỏa mãn đkxđ).

Vậy phương trình có tập nghiệm S = -4.

Bài 5: Phương trình cất ẩn nghỉ ngơi mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 32 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình:

*

Lời giải:


*
*

Bài 5: Phương trình cất ẩn sinh sống mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 33 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Tìm những giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:

*

Lời giải:

Biểu thức có giá trị bởi 2 thì:


*
*


bài bác giải này có hữu ích với bạn không?

bấm vào một ngôi sao 5 cánh để đánh giá!


gởi Đánh giá

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt tấn công giá: 998

chưa xuất hiện ai đánh giá! Hãy là tín đồ đầu tiên reviews bài này.


Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả giá tiền dưới BẤT KỲ bề ngoài nào!


*

Điều hướng bài bác viết


Luyện tập (trang 17)
Bài 1: liên hệ giữa sản phẩm công nghệ tự cùng phép cộng
© 2021 học Online cùng hijadobravoda.com


Xem thêm: Các Bài Tập Về Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 4, Dạng Toán Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 3 Hay Nhất

Cung cấp bởi vì WordPress / Giao diện xây đắp bởi hijadobravoda.com