Vậy nhiều thức ( - 8x^2 + 2xyz + 10xy + y - 4) là hiệu của hai nhiều thức (M) và (N).

*

Vậy nhiều thức (8x^2 - 2xyz - 10xy - y + 4) là hiệu của hai nhiều thức (N) và (M).

Chú ý: Vì M – N với N – M là hai nhiều thức đối nhau phải ta chỉ cần đổi vết mỗi hạng tử của đa thức M – N (đã tìm được trước đó) là thu được đa thức N – M. 

hijadobravoda.com
Bạn đang xem: Bài 31 sgk toán 7 tập 2 trang 40

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Sự Việc, Hiện Tượng Đời Sống

Cảm ơn các bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.