Bạn đang xem: Bài 32 sgk toán 7 tập 2 trang 40

Coi mục đích của (P, Q) như (X), còn các đa thức không giống là cực hiếm đã biết. Áp dụng các quy tắc để tìm (X):

a) (P) tất cả vai trò là số hạng không biết. ước ao tìm số hạng chưa chắc chắn ta mang tổng trừ đi số hạng đang biết.

b) (Q) có vai trò là số bị trừ. Mong mỏi tìm số bị trừ ta đem hiệu cùng với số trừ.


a) 

*

Vậy (P = 4y^2-1)

b) 

*

Vậy (Q = 7x^2-4xyz + xy + 5)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Hỗ Trợ Giải Bài 45 Trang 98 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 45 Trang 98 Sgk Toán 7 Tập 1

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.