- Chọn bài xích -Bài 29: Oxi - OzonBài 30: lưu huỳnhBài 31: Bài thực hành thực tế số 4. đặc thù của oxi, lưu giữ huỳnhBài 32: Hiđro sunfua - lưu huỳnh đioxit - lưu hoàng trioxitBài 33: Axit sunfuric - muối sunfatBài 34: Luyện tập: Oxi cùng lưu huỳnhBài 35: Bài thực hành thực tế số 5. đặc thù các hợp chất của lưu huỳnh

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài xích Tập hóa học 10 – bài 34: Luyện tập: Oxi cùng lưu huỳnh giúp HS giải bài xích tập, hỗ trợ cho các em một hệ thống kiến thức và hiện ra thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng gốc rễ cho việc phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 146 SGK Hóa 10): cho thấy thêm phương trình hóa học:

H2SO4 (đặc) + 8HI → 4I2 + H2S + 4H2O

Câu nào mô tả không đúng đặc thù các chất?

A. H2SO4 là hóa học oxi hóa, HI là hóa học khử

B. HI bị oxi biến thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S.

Bạn đang xem: Bài 34 luyện tập oxi và lưu huỳnh

C. H2SO4 oxi hóa hóa HI thành I2 và nó bị khử thành H2S.

D. I2 oxi hóa H2S thành H2SO4 với nó bị khử thành HI.

Lời giải:

D đúng.

Bài 2 (trang 146 SGK Hóa 10): cho những phương trình hóa học:

a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

b) SO2 + H2O → H2SO3

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

e) 2SO2 + O2 → 2SO3

Chọn câu trả lời đúng:

– SO2 là hóa học oxi hóa trong những phản ứng hóa học sau:

A. A, d, e.

B. B, c.

C. D.

– SO2 là hóa học khử trong số phản ứng chất hóa học sau:

A. B, d, c, e.


B. A, c, e.

C. A, d, e.

Lời giải:

Câu vấn đáp đúng: C và B

– SO2 là chất oxi hóa trong bội nghịch ứng: (d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O ( S+4 → S0)

– SO2 là chất khử trong những phản ứng:

(a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4 (S+4 → S+6)

(c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 (S+4 → S+6)

(e) 2SO2 + O2 → 2SO3 (S+4 → S+6)

Bài 3 (trang 146 SGK Hóa 10): lúc khí H2S cùng axit H2SO4 tham gia những phản ứng oxi hóa – khử, người ta tất cả nhận xét:

– Hidro sunfua chỉ thể hiện tính khử.

– Axit sunfuric chỉ biểu thị tính oxi hóa.

a) Hãy lý giải điều nhấn xét trên.

b) Đối với từng chất, hãy dẫn ra một phản bội ứng hóa học nhằm minh họa.

Lời giải:

a) Khí H2S với axit sunfuric sệt tham gia các phản ứng lão hóa – khử thì khí H2S chỉ biểu lộ tính khử với H2SO4 đặc chỉ trình bày tính oxi hóa. Bởi vì trong H2S số lão hóa của S chỉ hoàn toàn có thể tăng, trong H2SO4 số thoái hóa S chỉ hoàn toàn có thể giảm.

Vì vào H2S số oxi hóa của S là -2 (là số thoái hóa thấp duy nhất của S) đề xuất chỉ rất có thể tăng (chỉ diễn tả tính khử), trong H2SO4 số lão hóa của S là +6 (là số oxi hóa cao nhất của S) yêu cầu chỉ hoàn toàn có thể giảm (chỉ thể hiện tính oxi hóa).

b) Phương trình phản ứng hóa học:

*

Bài 4 (trang 146 SGK Hóa 10): bao hàm chất sau: Sắt, lưu giữ huỳnh, axit sunfuric loãng.

a) Hãy trình bày hai cách thức điều chế hidro sunfua từ đầy đủ chất sẽ cho.

b) Viết những phương trình làm phản ứng xảy ra và cho thấy vai trò của giữ huỳnh trong số phản ứng

Lời giải:

a) Hai cách thức điều chế H2S từ phần lớn chất trên

Fe + S → FeS(1)

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S (2)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (3)

H2 + S → H2S (4)

b) mục đích của S trong làm phản ứng (1), (4) : S là hóa học oxi hóa.

Bài 5 (trang 147 SGK Hóa 10): bao gồm 3 bình, mỗi bình đựng một hóa học khí là H2S, SO2, O2. Hãy trình bày phương thức hóa học phân biệt chất khí đựng trong những bình với điều kiện không sử dụng thêm dung dịch thử.

Lời giải:

Dùng que đóm còn than hồng để phân biệt O2. Sót lại hai bình là H2S cùng SO2 có đốt, khí nào cháy được là H2S khí ko cháy là SO2

2H2S + 3O2 → 3H2O + 2SO2

Bài 6 (trang 147 SGK Hóa 10): tất cả 3 bình, từng bình đựng một dung dịch sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Có thể nhận biết dung dịch đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hóa học tập với một thuốc thử làm sao sau đây:

a) Qùy tím.

b) Natri hiđroxit.

c) Bari hiđroxit.

d) Natri oxit

e) Cacbon đioxit.

Trình bày cách nhận ra sau khi lựa chọn thuốc thử.

Lời giải:

Chọn thuốc test Ba(OH)2

Lấy mỗi hỗn hợp axit một ít cho vào ống nghiệm.

– cho từng giọt dung dịch Ba(OH)2 và các ống nghiệm chứa các axit đó:


Có kết tủa white là ống đựng H2SO3 và H2SO4, sẽ là kết tủa BaSO3 và BaSO4

⇒ nhận thấy được ống chứa HCl (không có hiện tượng kỳ lạ gì)

– rước dung dịch HCl vừa nhận biết được đến vào các kết tủa:

Kết tủa rã được và tất cả khí bay ra BaSO3, suy ngược lên ta thấy dung dịch trong ống nghiệm lúc đầu là H2SO3

Kết tủa không tan vào axit là BaSO4, suy ngược lên ta thấy hỗn hợp trong ống nghiệm ban đầu là H2SO4.

Ba(OH)2 + H2SO3 → BaSO3 ↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O

BaSO3 + 2HCl → BaCl2 + SO2 ↑ + H2O

Bài 7 (trang 147 SGK Hóa 10): có thể tồn trên đồng thời đều chất sau vào một bình cất được không?

a) Khí hiđro sunfua H2S và khí lưu hoàng đioxit SO2

b) Khí oxi O2 với khí clo Cl2

c) Khí hiđro iotua HI và khí clo Cl2

Giải thích và viết phương trình bội nghịch ứng.

Lời giải:

a) Khí hiđro sunfua H2S với khí SO2 không cùng tồn trên trong một bình chứa vày H2S chất khử mạnh, SO2 là hóa học oxi hóa.

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

b) Khí oxi và khí clo rất có thể tồn trên trong một bình bởi vì O2 không tác dụng trực tiếp với Cl2

c) Khí HI và Cl2 ko tồn trên trong một bình vì Cl2 là chất oxi hóa mạnh mẽ và HI là chất khử táo tợn

Cl2 + 2HI → 2HCl + I2

Bài 8 (trang 147 SGK Hóa 10): Nung lạnh 3,72g hỗn hợp bột các kim một số loại Zn và Fe vào bột S dư. Hóa học rắn nhận được sau bội nghịch ứng được hòa tan hoàn toàn bằng hỗn hợp H2SO4 loãng, nhận thấy có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 14, Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2 Trang 14

a) Viết những phương trình bội phản ứng xảy ra.