Giải bài 34 trang 25 SGK Toán 8 tập 2. Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm đơn vị thì được phân số mới bằng
Bạn đang xem: Bài 34 sgk trang 25 toán 8 tập 2

Đề bài

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là \(3\) đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm \(2\) đơn vị thì được phân số mới bằng \(\dfrac{1}{2}\) . Tìm phân số ban đầu.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - Luyện tập (trang 31-32)


Toán 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình


Toán lớp 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình


Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình


Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Luyện tập (trang 22-23)


Toán lớp 8: Bất phương trình một ẩn - Bất phương trình bậc nhất một ẩn


Bài 3 + Bài 4: Bất phương trình một ẩn - Bất phương trình bậc nhất một ẩn


Tải sách tham khảo


*

Toán 8 tập 1 tập 2 pdf download


Tải về· 28,4K
*

Nâng cao và phát triển toán 8 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 24,7K
*

Bồi dưỡng năng lực tự học toán 8


Tải về· 21,8K
*

Sách bài tập Toán 8 tập 1, tập 2


Tải về· 18,5K

Nâng cao và phát triển toán 8 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 15,9K

Bài tập nâng cao và các chuyên đề Toán 8


Tải về· 14,5K

20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8


Tải về· 10,5K

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 8-Trần Thị Vân Anh


Tải về· 8,75K

Bài giải liên quan


Lý thuyết giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 34 trang 25 SGK Toán 8 tập 2
Bài 35 trang 25 SGK Toán 8 tập 2
Bài 36 trang 26 SGK Toán 8 tập 2
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán 8 Tập 2
Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán 8 Tập 2
Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 24 SGK Toán 8 Tập 2

Bài học liên quan


Bài 1. Mở đầu về phương trình
Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Bài 4. Phương trình tích
Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Bài 3. Bất phương trình một ẩn
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn
Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Ilcoin (Ilc) Price To Usd - Ilcoin Price (Ilc/Inr), Chart & Market Cap

Từ khóa

bài 34 trang 25 sgk toán 8 tập 2