Giải bài xích tập trang 24 bài xích 6 giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo) SGK Toán 9 tập 2. Câu 34: nhà Lan có một miếng vườn trồng rau xanh cải bắp. Vườn cửa được tiến công thành những luống...

Bạn đang xem: Bài 34 trang 24 sgk toán 9 tập 2


Bài 34 trang 24 sgk Toán 9 tập 2

34. Bên Lan gồm một mảnh vườn trồng rau cải bắp. Vườn cửa được đánh thành các luống, mỗi luống trồng cùng một vài cây cải bắp. Lan tính rằng:Nếu tăng 8 luống cơ mà mỗi luống trồng không nhiều đi 3 cây thì số lượng kilomet toàn vườn không nhiều đi 54 cây. Nếu sụt giảm 4 luống rau, tuy thế mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây thì số lượng kilomet toàn vườn cửa sẽ tạo thêm 32 cây. Hỏi vườn công ty Lan trồng từng nào cây rau củ cải bắp ?

Bài giải:Gọi (x) là số luống rau, (y) là số lượng km của mỗi luống. Điều khiếu nại (x > 0, y > 0).

Tăng 8 luống, từng luống ít hơn 3 cây thì số lượng kilomet toàn vườn không nhiều đi 54 cây, ta được:

((x + 8)(y - 3) = xy - 54 Leftrightarrow - 3x + 8y = - 30)

Giảm 4 luống mỗi luống tăng lên 2 cây thì số lượng kilomet toàn vườn cửa tăng 32 cây, đề xuất ta được:

((x - 4)(y + 2) = xy + 32 Leftrightarrow 2x-4y=40)

Ta được hệ phương trình: (left{eginmatrix -3x+8y= -30 và & \ 2x-4y= 40& & endmatrix ight.)

Giải ra ta được: (x = 50, y = 15)

Số cây rau cải bắp đơn vị Lan trồng: 50 . 15 = 750 (cây)

 

Bài 35 trang 24 sgk Toán 9 tập 2

35. (Bài toán cổ Ấn Độ). Số tiền mua 9 trái thanh yên với 8 quả hãng apple rừng thơm là 107 rupi. Số tiền thiết lập 7 quả thanh yên và 7 quả apple rừng thơm là 91 rupi. Hỏi giá mỗi trái thanh yên cùng mỗi quả táo rừng thơm là bao nhiêu rubi ?

Bài giải:

Gọi (x) (rupi) là giá tiền mỗi trái thanh yên.

Gọi (y) (rupi) là giá thành mỗi quả hãng apple rừng.

Điều khiếu nại (x > 0, y > 0).

Số tiền cài đặt 9 trái thanh yên với 8 quả táo rừng thơm là 107 rupi đề xuất ta có: 

(9x+8y=107)

Số tiền cài 7 quả thanh yên với 7 quả táo bị cắn dở rừng thơm là 91 rupi phải ta có:

(7x+7y=91)

Ta gồm hệ phương trình: (left{eginmatrix 9x + 8y =107 & & \ 7x + 7y = 91& & endmatrix ight.)

Giải ra ta được (x = 3, y = 10).

Vậy, thanh im 3 rupi/quả; táo apple rừng 10 rupi/quả.

 

Bài 36 trang 24 sgk Toán 9 tập 2

36. Điểm số mức độ vừa phải của một vận tải viên đột kích sau 100 lần phun là 8,69 điểm. Kết quả cụ thể được ghi trong bảng sau, trong đó có hai ô bi mờ không hiểu được (đánh vệt *):

Điểm số của mỗi lần bắn

 

10

9

8

7

6

Số lần bắn

 

25

42

*

15

*

Em hãy tra cứu lại các số trong hai ô đó.

Xem thêm: Bài 8 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 8 Trang 8 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 8 Trang 8 Sgk Toán 8 Tập 1

Bài giải:

Gọi số thứ nhất bị mờ là (x), số máy hai không được rõ là (y). Điều khiếu nại (x > 0, y > 0).

Số lần bắn là 100 cần ta có: (25+42+x+15+y=100)

Điểm số mức độ vừa phải của một chuyển vận viên đột kích sau 100 lần phun là 8,69 điểm yêu cầu ta có:

(10.25 + 9 . 42 + 8.x + 7.15 + 6.y = 100.8,69)

Ta gồm hệ phương trình: (left{eginmatrix 25 + 42 + x + 15 + y = 100 và & \ 10.25 + 9 . 42 + 8.x + 7.15 + 6.y = 100.8,69& và endmatrix ight.)

hay (left{eginmatrix x + y = 18 & & \ 8.x + 6.y = 136& & endmatrix ight.) ⇔ (left{eginmatrix x = 14 & & \ y = 4& & endmatrix ight.)