Giải bài 34 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Tìm quý giá của a để hai tuyến phố thẳng y = (a – 1)x + 2 (a ≠ 1) với y = (3 – a)x + 1 (a ≠ 3) tuy nhiên song cùng với nhau.
Bạn đang xem: Bài 34 trang 61 sgk toán 9 tập 1

Đề bài

Tìm giá trị của a để hai tuyến phố thẳng (y = (a – 1)x + 2 ,,,(a ≠ 1)) và (y = (3 – a)x + 1 ,,,(a ≠ 3)) tuy nhiên song với nhau.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Hai mặt đường thẳng (y = ax + b) cùng (y = a"x + b") song song cùng với nhau lúc (left{ eginarrayla = a"\b e b"endarray ight.)


Lời giải chi tiết

Hai con đường thẳng (y = left( a - 1 ight)x + 2,left( a e 1 ight)) và con đường thẳng (y = left( 3 - a ight)x + 1left( a e 3 ight)) tuy vậy song với nhau lúc (left{ eginarrayla - 1 = 3 - a\2 e 1left( luôn,đúng ight)endarray ight. Rightarrow 2a = 4 Leftrightarrow a = 2)

Vậy (a = 2) thì hai tuyến đường thẳng sẽ cho tuy vậy song cùng với nhau.
Xem thêm: Giải Bài 59 Trang 99 Sgk Toán 8 Tập 1, 62 Trang 99 Sgk Toán 8 Tập 1

Mẹo tìm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 34 trang 61 SGK Toán 9 tập 1 hijadobravoda.com"