(Bài toán cổ Ấn Độ). Số tiền tải (9) quả thanh yên với (8) quả hãng apple rừng thơm là (107) rupi. Số tiền thiết lập (7) trái thanh yên và (7) quả táo rừng thơm là (91) rupi. Hỏi giá chỉ mỗi trái thanh yên với mỗi quả táo bị cắn dở rừng thơm là từng nào rubi ?


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


B1: lựa chọn ẩn, đặt đk thích hợp.

Bạn đang xem: Bài 35 sgk toán 9 tập 2 trang 24

Biểu diễn các đại lượng không biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

Lập hệ phương trình biểu thị sự đối sánh tương quan giữa những đại lượng.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hoá 8 Trang 25, 26 Sách Giáo Khoa Hóa Học 8, Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 8

B2: Giải hệ phương trình.

B3: Kiểm tra trong số nghiệm tìm được nghiệm nào thỏa mãn điều kiện, nghiệm nào không thỏa mãn, rồi trả lời


Gọi (x) (rupi) là mức giá mỗi quả thanh yên, (y) (rupi) là giá bán mỗi quả táo apple rừng thơm. (Điều khiếu nại (x > 0, y > 0) ). 

Số tiền mua (9) quả thanh yên là: (9x) (rupi)

Số tiền sở hữu (8) quả táo bị cắn dở rừng thơm là: (8y) (rupi)

Tổng số chi phí là (107) rupi phải ta có: 

(9x+8y=107)

Số tiền sở hữu (7) trái thanh lặng là (7x) (rupi)

Số tiền mua (7) quả táo bị cắn dở rừng thơm là: (7y) (rupi)

Tổng số tiền là (91) rupi bắt buộc ta có:

(7x+7y=91)

Ta bao gồm hệ phương trình:

(left{eginmatrix 9x + 8y =107 & & \ 7x + 7y = 91& và endmatrix ight.Leftrightarrow left{eginmatrix 63x + 56y =749 & & \ 56x + 56y = 728 và & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 63x + 56y =749 và & \ 7x = 21 và & endmatrix ight.Leftrightarrow left{eginmatrix 56y =749 - 63x và & \ x = 3 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix 56y =749 - 63.3 và & \ x = 3 & & endmatrix ight.Leftrightarrow left{eginmatrix 56y =560 và & \ x = 3 & & endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix y =10 & & \ x = 3 & & endmatrix (thỏa mãn) ight.)