Ta vượt nhận tính chất sau đây: Với (a e 0,a e pm 1) nếu (a^m=a^n) thì (m = n.) dựa vào tính hóa học này, hãy tìm các số tự nhiên và thoải mái (m) với (n), biết

(egingathered a),,left( frac12 ight)^m = frac132 hfill \ b),,,frac343125 = left( frac75 ight)^n hfill \ endgathered )
Bạn đang xem: Bài 35 trang 22 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Áp dụng công thức:(left( dfracxy ight)^n = dfracx^ny^n,,left( y e 0 ight))


(eqalign & a),,left( 1 over 2 ight)^m = 1 over 32 Rightarrow left( 1 over 2 ight)^m = 1 over 2^5 cr và Rightarrow left( 1 over 2 ight)^m = left( 1 over 2 ight)^5 Rightarrow m = 5 cr và b),,,343 over 125 = left( 7 over 5 ight)^n Rightarrow 7^3 over 5^3 = left( 7 over 5 ight)^n cr & Rightarrow left( 7 over 5 ight)^3 = left( 7 over 5 ight)^n Rightarrow n = 3 cr )

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Bài Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học Lớp 8, Tính Theo Phương Trình Hóa Học

Cảm ơn các bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.