Bỏ vệt giá trị tuyệt vời và rút gọn những biểu thức:a)(A = 3x + 2 + |5x|) trong nhị trường hợp:(x ≥ 0) và(x b)(B = |-4x| - 2x + 12) trong hai trường hợp:(x ≤ 0) và(x > 0;)c)(C = |x - 4| - 2x + 12) khi(x > 5;)d)(D = 3x + 2 + |x + 5|.)
Bạn đang xem: Bài 35 trang 51 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn: Trị tuyệt đối hoàn hảo của một số trong những không âm bằng chính nó, trị hoàn hảo nhất của một số âm thông qua số đối của nó.Ví dụ:(|5x| = 5x)khi(x ≥ 0)(|5x| = -5x)khi (x

Bài giảia)

- Khi(x ≥ 0) ta có(5x ≥ 0) nên(|5x| = 5x)

Vậy(A = 3x + 2 + 5x = 8x + 2)

- Khi(x ta có(5x nên(|5x| = -5x)

Vậy(A = 3x + 2 - 5x = -2x + 2)

b) - Khi(x ≤ 0) ta có(-4x ≥ 0) (nhân nhì vế với số âm) nên(|-4x| = -4x)

Vậy(B = -4x - 2x + 12 = -6x + 12)

- Khi(x > 0) ta có( -4x nên(|-4x| = -(-4x) = 4x)

Vậy(B = 4x - 2x + 12 = 2x + 12)

c) - Khi(x > 5) ta có(x - 4 > 1) (trừ nhì vế đến (4)) hay(x - 4 > 0) nên(|x - 4| = x - 4)

Vậy(C = x - 4 - 2x + 12 = -x + 8)

d)(D = 3x + 2 + x + 5) khi(x + 5 ≥ 0)hoặc(D = 3x + 2 - (x + 5)) khi(x + 5

Vậy(D = 4x + 7) khi(x ≥ -5)hoặc(D = 2x - 3) khi(x


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 5: Phương trình đựng dấu giá bán trị tuyệt vời khác • Giải bài bác 35 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 vứt dấu quý hiếm tuyệt... • Giải bài xích 36 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài xích 37 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ - Hình học tập 8
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 5: Phương trình cất dấu cực hiếm tuyệt đối
• Giải bài bác 35 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 36 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 37 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bài Tập Tính Nồng Độ Mol - Công Thức Tính Nồng Độ Mol Đầy Đủ Nhất

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12