Giải bài 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC, qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC.
Bạn đang xem: Bài 35 trang 94 sgk toán 7 tập 1

Đề bài

Cho tam giác \(ABC.\) Qua đỉnh \(A\) vẽ đường thẳng \(a\) song song với \(BC\), qua đỉnh \(B\) vẽ đường thẳng \(b\) song song với \(AC.\) Hỏi vẽ được mấy đường thẳng \(a\), mấy đường thẳng \(b\), vì sao?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng tiên đề Ơ-clit: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.


Lời giải chi tiết

*

 Theo tiên đề Ơclit qua điểm \(A\) nằm ngoài \(BC\) vẽ được một đường thẳng song song với \(BC\). Do đó vẽ được một đường thẳng \(a\)

Tương tự: Qua \(B\) nằm ngoài \(AC\) vẽ được một đường thẳng song song với \(AC\). Do đó vẽ được một đường thẳng \(b\).
Xem thêm: Tây Bắc Ư Có Riêng Gì Tây Bắc, Tiếng Hát Con Tàu (Chế Lan Viên

Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1 hijadobravoda.com"