Hãy quy đồng mẫu những phân số của từng dãy rồi đoán dìm phân số thứ bốn của hàng đó; viết nó dưới dạng về tối giản rồi viết vần âm ở dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy ở hình 6. Khi đó, em sẽ hiểu rằng hai địa điểm của vn được UNESCO công nhận là di tích văn hóa nhân loại vào năm 1999.

Bạn đang xem: Bài 36 sgk toán 6 tập 2 trang 20

Chẳng hạn, ở dãy đầu có ghi chữ N, quy đồng mẫu ta được ( displaystyle2 over 10,3 over 10,4 over 10) bắt buộc phân số thứ tứ là ( displaystyle5 over 10) . Nó tất cả dạng tối giản ( displaystyle1 over 2) , cho nên vì vậy ta điền chữ N vào hai ô ứng với số ( displaystyle1 over 2) trên hình 6. 

*

Hình 6


Video lí giải giải


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Quy tắc quy đồng mẫu nhiểu phân số:

Muốn quy đồng mẫu những phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: kiếm tìm bội chung của những mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung.

Bước 2: tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng giải pháp chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của từng phân số với thừa số phụ tương ứng.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lí 10 Trang 11, Giải Bài 9 Trang 11


Lời giải đưa ra tiết


Ta yêu cầu viết tiếp vào dãy số như sau:

( displaystyle N.,,,,dfrac210;dfrac310;dfrac410;dfrac510)

Điền chữ N vào ô ( displaystyle dfrac510 = dfrac12)

( displaystyle M.,,,8 over 12;9 over 12;10 over 12;11 over 12)

Điền chữ M vào ô ( displaystyle dfrac1112 )

( displaystyle H.,,2 over 12;3 over 12;4 over 12;5 over 12)

Điền chữ H vào ô ( displaystyle dfrac512 )

( displaystyle S.,,4 over 18;5 over 18;6 over 18;7 over 18) 

Điền chữ S vào ô ( displaystyle dfrac718 )

( displaystyle Y.,,2 over 40;5 over 40;8 over 40;11 over 40) 

Điền chữ Y vào ô ( displaystyle dfrac1140 )

( displaystyle A.,,,2 over 14;5 over 14;8 over 14;11 over 14)

Điền chữ A vào ô ( displaystyle dfrac1114 )

( displaystyle O.,,9 over 20;12 over 20;15 over 20;18 over 20 = 9 over 10)

Điền chữ O vào ô ( displaystyle dfrac910 )

( displaystyle I.,,1 over 18;4 over 18;7 over 18;10 over 18 = 5 over 9)

Điền chữ I vào ô ( displaystyle dfrac59 )

*

Ta gồm đáp án: Đó là hai địa điểm HỘI ANMỸ SƠN của Viêt nam được UNESCO người công nhân là di tích văn hóa trái đất vào năm 1999.