Nếu một cạnh cùng hai góc kề của tam giác này bởi một cạnh cùng góc kề của tam giác kia thì nhị tam giác đó bởi nhau.
Bạn đang xem: Bài 36 trang 123 sgk toán 7 tập 1

Lời giải bỏ ra tiết

*

Xét (∆OAC) cùng (∆OBD) có: 

+ (widehatOAC = widehatOBD) (giả thiết)

+ (OA = OB) (giả thiết)

+ (widehatO) chung

( Rightarrow ∆OAC = ∆OBD) (g.c.g)

(Rightarrow AC = BD) ((2) cạnh tương ứng).

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Bài 29 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 54 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 29 Trang 54 Sgk Toán 9 Tập 2

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.