Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng hàng rồi đoán nhận phân số thứ tư của dãy đó; viết nó bên dưới dạng về tối giản rồi viết vần âm ở dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy nghỉ ngơi hình 6. Lúc đó, em sẽ biết được hai địa điểm của vn được UNESCO thừa nhận là di tích văn hóa nhân loại vào năm 1999.

Bạn đang xem: Bài 36 trang 20 sgk toán 6 tập 2

Chẳng hạn, ở dãy đầu gồm ghi chữ N, quy đồng mẫu mã ta được ( displaystyle2 over 10,3 over 10,4 over 10) bắt buộc phân số thứ bốn là ( displaystyle5 over 10) . Nó gồm dạng về tối giản ( displaystyle1 over 2) , vì vậy ta điền chữ N vào hai ô ứng với số ( displaystyle1 over 2) trên hình 6. 

*

Hình 6


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Quy tắc quy đồng chủng loại nhiểu phân số:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu mã dương ta có tác dụng như sau:

Bước 1: tra cứu bội chung của những mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung.

Bước 2: tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng giải pháp chia mẫu phổ biến cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán 4 Trang 87, Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 87, 88 Bài 155


Lời giải chi tiết

Ta đề xuất viết tiếp vào dãy số như sau:

( displaystyle N.,,,,dfrac210;dfrac310;dfrac410;dfrac510)

Điền chữ N vào ô ( displaystyle dfrac510 = dfrac12)

( displaystyle M.,,,8 over 12;9 over 12;10 over 12;11 over 12)

Điền chữ M vào ô ( displaystyle dfrac1112 )

( displaystyle H.,,2 over 12;3 over 12;4 over 12;5 over 12)

Điền chữ H vào ô ( displaystyle dfrac512 )

( displaystyle S.,,4 over 18;5 over 18;6 over 18;7 over 18) 

Điền chữ S vào ô ( displaystyle dfrac718 )

( displaystyle Y.,,2 over 40;5 over 40;8 over 40;11 over 40) 

Điền chữ Y vào ô ( displaystyle dfrac1140 )

( displaystyle A.,,,2 over 14;5 over 14;8 over 14;11 over 14)

Điền chữ A vào ô ( displaystyle dfrac1114 )

( displaystyle O.,,9 over 20;12 over 20;15 over 20;18 over 20 = 9 over 10)

Điền chữ O vào ô ( displaystyle dfrac910 )

( displaystyle I.,,1 over 18;4 over 18;7 over 18;10 over 18 = 5 over 9)

Điền chữ I vào ô ( displaystyle dfrac59 )

*

Ta gồm đáp án: Đó là hai địa danh HỘI ANMỸ SƠN của Viêt phái mạnh được UNESCO người công nhân là di tích văn hóa quả đât vào năm 1999.


Mẹo tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 36 trang 20 SGK Toán 6 tập 2 hijadobravoda.com"