Giải bài xích 36 trang 61 SGK Toán 9 tập 1. Mang lại hai hàm số hàng đầu y = ( k + 1)x = 3 và y = (3 – 2k)x + 1.
Bạn đang xem: Bài 36 trang 61 sgk toán 9 tập 1

Đề bài

Cho hai hàm số bậc nhất (y = left( k + 1 ight)x + 3) và (y = left( 3 - 2k ight)x + 1).

a) với cái giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai tuyến phố thẳng song song với nhau?

b) với cái giá trị như thế nào của k thì đồ vật thị của nhì hàm số là hai đường thẳng cắt nhau?

c) hai đường thẳng nói trên rất có thể trùng nhau được không? vì sao? 


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Với hai tuyến đường thẳng (y = ax + b) (d) với (y = a"x + b") (d"), trong các số ấy (a) với (a" ) khác 0, ta có:

+) TH1: (d) và (d") cắt nhau khi và chỉ khi (a e a")

+) TH2: (d) cùng (d") tuy nhiên song cùng nhau khi và chỉ khi (a = a") với (b e b")

+) TH3: (d) cùng (d") trùng nhau khi còn chỉ khi (a = a") với (b = b".)


Lời giải chi tiết

Hàm số (y = left( k + 1 ight)x + 3) có những hệ số (a = k + 1,,,b = 3) 

Hàm số (y = left( 3 - 2k ight)x + 1) có những hệ số (a" = 3 - 2k,,,,b" = 1)

a) hai tuyến đường thẳng (y = left( k + 1 ight)x + 3) và (y = left( 3 - 2k ight)x + 1) tuy nhiên song cùng nhau khi:

(left{ matrixk + 1 e 0 hfill cr 3 - 2k e 0 hfill cr k + 1 = 3 - 2k hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixk e - 1 hfill cr k e displaystyle 3 over displaystyle 2 hfill cr k = displaystyle 2 over displaystyle 3 hfill cr ight.)

( displaystyle Rightarrow k = 2 over 3) (thỏa mãn đk )

b) hai tuyến đường thẳng (y = left( k + 1 ight)x + 3) và (y = left( 3 - 2k ight)x + 1) cắt nhau khi:

(left{ matrixk + 1 e 0 hfill cr 3 - 2k e 0 hfill cr k + 1 e 3 - 2k hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixk e - 1 hfill cr k e displaystyle 3 over displaystyle 2 hfill cr k e displaystyle 2 over displaystyle 3 hfill cr ight.) 

c) hai tuyến phố thẳng trên không trùng nhau bởi chúng bao gồm tung độ gốc không giống nhau ((3 ≠ 1) .)
Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 41 : Nhiên Liệu, Hóa 9 Bài 41: Nhiên Liệu

Mẹo search đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 36 trang 61 SGK Toán 9 tập 1 hijadobravoda.com"