Vẽ một hệ trục tọa độ(Oxy) và đánh dấu các điểm(A(-4;-1); B (-2;-1); C(-2;-3) ; D(-4;-3).) Tứ giác(ABCD) là hình gì ?
Bạn đang xem: Bài 36 trang 68 sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn:

ĐiểmA(xo,yo)được xác định trên khía cạnh phẳng tọa độ như sau:

Chọn điểmxotrên trục hoành (trụcOx) cùng gióng một con đường thẳngsong song với trụcOy

Chọn điểmyotrên trục tung (trụcOy) với gióng một đường thẳng tuy vậy song cùng với trụcOx

Hai đường thẳng này cắtnhau chỗ nào thì đó chính là điểmA(xo,yo)trên phương diện phẳng tọa độOxy

Bài giải:

Vẽ trục tọa độ Oxy với biểu diễn các điểm:

*

Tứ giác(ABCD) là hình vuông.


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 6: mặt phẳng tọa độ - rèn luyện (trang 68) khác • Giải bài 32 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Viết tọa độ các... • Giải bài xích 33 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ hệ trục tọa... • Giải bài xích 34 trang 68 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Một điểm bất kì... • Giải bài 35 trang 68 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 search tọa độ những đỉnh... • Giải bài xích 36 trang 68 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Vẽ một hệ trục tọa... • Giải bài 37 trang 68 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Hàm số(y) được... • Giải bài bác 38 trang 68 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chiều cao và tuổi của...


Xem thêm: Top 19 Các Trang Web Giải Bài Tập Tiếng Anh Online, Bài Tập Các Thì Trong Tiếng Anh Online

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7