Giải bài xích 37 trang 123 SGK Toán 7 tập 1. Trên mỗi hình 101,102,103 có tam giác nào bởi nhau? do sao?
Bạn đang xem: Bài 37 trang 123 sgk toán 7 tập 1

Đề bài

Trên từng hình 101, 102, 103 bao gồm tam giác nào bằng nhau? vị sao?

*


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Nếu một cạnh cùng hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và góc kề của tam giác kia thì nhì tam giác đó bởi nhau.


Lời giải chi tiết

Tính những góc còn sót lại trên từng hình trên ta được:

Áp dụng định lí tổng bố góc của một tam giác ta có:

(eqalign & widehat A = 180^0 - widehat B - widehat Ccr&;;;; = 180^0 - 80^0 - 40^0 = 60^0 cr và widehat H = 180^0 - widehat G - widehat I cr&;;;;;= 180^0 - 30^0 - 80^0 = 70^0 cr và widehat E = 180^0 - widehat D - widehat F cr&;;;;= 180^0 - 80^0 - 60^0 = 40^0 cr và widehat L = 180^0 - widehat K - widehat M cr&;;;;= 180^0 - 80^0 - 30^0 = 70^0 cr và widehat QNR = 180^0 - widehat NRQ - widehat RQN cr&;;;;;;;;;;= 180^0 - 40^0 - 60^0 = 80^0 cr & widehat NRP = 180^0 - widehat RPN - widehat PNRcr&;;;;;;;;;; = 180^0 - 60^0 - 40^0 = 80^0 cr )

- Xét (∆ABC) và (∆FDE) (Hình 101)

+) (widehatB = widehatD=80^o)

+) (BC=DE=3)

+) (widehatC=widehatE=40^o)

( Rightarrow ∆ABC=∆FDE) (g.c.g)

- Xét (∆NQR) và (∆RPN) (Hình 103)

+) (widehatQNR=widehatNRP=80^0)

+) (NR) là cạnh chung.

+) (widehatNRQ=widehatRNP=40^0)

Suy ra (∆NQR=∆RPN) (g.c.g)

- Xét (Delta HIG) với (Delta LKM) (Hình 102)

(eqalign& + ),,GI = ML cr & + ),,widehat G = widehat M cr & + ),,widehat I = widehat K cr )

Ta có: (widehat G,; widehat I) cùng kề cùng với cạnh (GI), còn (widehat M ) kề cùng với cạnh (ML) tuy vậy ( widehat K) ko kề với cạnh (ML) nên (Delta HIG) không bằng (Delta LKM).
Xem thêm: Tài Liệu M Ôn Tập Địa Lí 7 Cả Năm, Đề Cương Ôn Tập Địa Lí 7 Cả Năm

Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 37 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 hijadobravoda.com"