b) Vẽ một hệ trục tọa độ \(Oxy\) và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của \(x\) và \(y\) ở câu a.
Bạn đang xem: Bài 37 trang 68 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Toán lớp 7: Ôn tập chương II: Tam giác


Toán lớp 7: Ôn tập chương II - Tam giác


Toán lớp 7: Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông


Toán lớp 7: Đơn thức đồng dạng


Toán lớp 7: Đơn thức


Toán lớp 7: Giá trị của một biểu thức đại số


Toán lớp 7: Khái niệm về biểu thức đại số


Tải sách tham khảo


*

Trọn bộ sách giáo khoa toán 7 tập 1,2


Tải về· 40,3K
*

Nâng cao và phát triển toán 7 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 22,3K
*

Bộ sách bài tập toán 7 tập 1 tập 2


Tải về· 20K
*

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề toán 7


Tải về· 16,1K

Nâng cao và phát triển toán 7 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 12,2K

100 đề ôn thi toán lớp 7 học kỳ 2


Tải về· 11,5K

Trọn bộ sách giáo khoa lớp 7


Tải về· 11,3K

45 Bộ Đề Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 7


Tải về· 9,09K

Bài giải liên quan


Lý thuyết về mặt phẳng toạ độ
Bài 32 trang 67 SGK Toán 7 tập 1
Bài 33 trang 67 SGK Toán 7 tập 1
Bài 34 trang 68 SGK Toán 7 tập 1
Bài 35 trang 68 SGK Toán 7 tập 1
Bài 36 trang 68 SGK Toán 7 tập 1
Bài 37 trang 68 SGK Toán 7 tập 1
Bài 38 trang 68 SGK Toán 7 tập 1
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Đại số 7
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 66 SGK Toán 7 Tập 1
Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 67 SGK Toán 7 Tập 1

Bài học liên quan


Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ
Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)
Bài 7. Tỉ lệ thức
Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
Bài 10. Làm tròn số
Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
Bài 12. Số thực
Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 5. Hàm số
Bài 6. Mặt phẳng toạ độ
Bài 7. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút - Chương 2 - Đại số 7

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Giải Bài Tập Gdcd 9 Bài 14 Trang 50 Sgk Gdcd Lớp 9, Giải Gdcd 9: Bài 14

Từ khóa