Điểm số ((x))(4)(5)(7)(8)(9) 
Tần số((n))(1)(*)(2)(3)(*)(N = 10)

Biết điểm trung bình của tất cả tổ là(6,6.) Hãy điền những giá trị phù hợp vào nhì ô còn trống (được đánh dấu *).
Bạn đang xem: Bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn:Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:Bước 1:Lập phương trình- chọn ẩn số với đặt điều kiện tương thích cho ẩn số:- Biểu diễn những đại lượng không biết theo ẩn và các đại lượng sẽ biết- Lập phương trình biểu hiện mỗi tương tác giữa chúngBước 2:Giải phương trìnhBước 3:Trả lời: kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào vừa lòng điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Gọi(x) là số học viên (tần số) được điểm(5) ((0 nguyên).Tần số hay số học viên được điểm(9) là:(10 - (1 + 2 + 3 + x) = 4 -x)Điểm trung bình của tất cả tổ bằng(6,6) điểm nên:(dfrac4.1 + 5.x + 7.2 + 8.3 + 9.(4 - x)10 = 6,6)(Leftrightarrow 4 + 5x + 14 + 24 + 36 - 9x = 66)(Leftrightarrow -4x = -12)(Leftrightarrow x = 3)(nhận)Kết quả điền vào ô trống là:

Điểm số ((x))(4)(5)(7)(8)(9) 
Tần số((n))(1)(3)(2)(3)(1)(N = 10)

*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 7: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình (tiếp) khác • Giải bài 37 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Lúc(6) giờ sáng,... • Giải bài bác 38 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm kiểm tra Toán... • Giải bài bác 39 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Lan thiết lập hai các loại hàng và...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như - Hình học tập 8
bài trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 7: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
• Giải bài xích 37 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 38 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 39 trang 30 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Trường Phổ Thông Trung Học Trần Quốc Tuấn, Trường Thpt Trần Quốc Tuấn

Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết