b) Gọi những giao điểm của đường thẳng gồm phương trình (3) với hai đường thẳng tất cả phương trình (1) và (2) theo sản phẩm công nghệ tự là A và B. Tra cứu tọa độ của hai

điểm A và B.

Bạn đang xem: Bài 38 trang 62 sgk toán 9 tập 1

c) Tính các góc của tam giác OAB.

Hướng dẫn câu c)

Tính OA, OB rồi minh chứng tam giác OAB là tam giác cân. Tính(widehatAOB=widehatAOx-widehatBOx).


a) Đồ thị của hàm số(y=2x) là đường thẳng trải qua hai điểm(O(0;0))và(A(2;4)).

Đồ thị của hàm số(y=0,5x) là mặt đường thẳng đi qua hai điểm(O(0;0))và(B(4;2)).

Đồ thị của hàm số(y=-x+6) là mặt đường thẳng đi qua hai điểm(A(2;4))và(B(4;2)).

*

b) Theo đề bài A, B theo đồ vật tự là giao điểm của mặt đường thẳng (3) với những đường trực tiếp (1) với (2), cần ta có:

Hoành độ giao điểm của A là nghiệm của phương trình:

( - x + 6 = 2x Rightarrow x = 2\ Rightarrow y = 4 Rightarrow A(2; 4))

Hoành độ giao điểm của B là nghiệm của phương trình:

( - x + 6 = 0,5x Rightarrow x = 4\ Rightarrow y = 2 Rightarrow B(4; 2))

c) Xét tam giác vuông OAH, ta có:

(eginalign & OA^2=OH^2+AH^2=2^2+4^2=20 \ & Rightarrow OA=sqrt20 \ endalign)

Xét tam giác vuông OBD, ta có:

(eginalign & OB^2=OD^2+BD^2=4^2+2^2=20 \ và Rightarrow OB=sqrt20 \ endalign)

Suy ra (OA=OB). Vậy tam giác OAB cân nặng tại O. Suy ra (widehatOAB=widehatOBA).

Đặt (widehatAOx=alpha ). Ta có(tgalpha =2Rightarrow alpha =63^o26")

Đặt (widehatBOx=eta ). Ta có(tgeta =0,5Rightarrow eta =26^o34")

Ta có(widehatAOB=alpha -eta =63^o26"-26^o34"=36^o52") (widehatOAB=widehatOBA=dfrac180^o-36^o52"2=71^o34")

Ghi nhớ.Gọi(α)là góc hợp bởi đường thẳng(y = ax + b)với tia Ox.

Xem thêm: Bài 29 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 54 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 29 Trang 54 Sgk Toán 9 Tập 2

Nếu a > 0 thì(tgα = a)

Nếu a (α")là góc kề bù vớiα. Ta có:(tgα"=-a )


Xem clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học tốt hơn.
Tham khảo giải mã các bài xích tập Ôn tập chương 2 khác • Trả lời câu hỏi 1 trang 59 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến hàm số (y = ax +b,... • Trả lời câu hỏi 2 trang 60 – SGK Toán lớp 9 tập 1 bao giờ thì hai... • Giải bài xích 32 trang 61 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Với các giá trị... • Giải bài xích 33 trang 61 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Với rất nhiều giá... • Giải bài xích 34 trang 61 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tìm giá trị của a... • Giải bài bác 35 trang 61 – SGK Toán lớp 9 tập 1 xác định k và m để... • Giải bài bác 36 trang 61 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến hai hàm số bậc... • Giải bài 37 trang 61 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ đồ thị hai... • Giải bài bác 38 trang 62 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Vẽ đồ gia dụng thị các hàm...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học tập 9
bài xích trước bài sau