Trong hình 48, ta có hai tuyến phố tròn ((O;2cm)) cùng ((A;2cm)) cắt nhau trên (C, D.) Điểm (A) nằm trên phố tròn vai trung phong (O.)

*

a) Vẽ mặt đường tròn vai trung phong (C,) nửa đường kính (2cm.)

b) vày sao đường tròn ((C;2cm)) trải qua (O,A?)
Bạn đang xem: Bài 38 trang 91 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Đường tròn vai trung phong O, bán kính (R) là hình gồm các điểm giải pháp (O) một khoảng tầm bằng (R,) kí hiệu ((O;R).)

Ta sử dụng compa nhằm vẽ mặt đường tròn.


Lời giải chi tiết

a) Lấy C làm tâm, mở khẩu độ compa bởi 2cm. Vẽ đường tròn tâm C bán kính 2cm

Xem hình bên:

*

b) 

Vì hai tuyến phố tròn ((O; 2cm)) với ((A; 2cm)) giảm nhau tại (C) nên:

- Điểm (C) nằm trong ((O; 2cm) ⇒ OC = 2cm) cho nên vì thế (O) trực thuộc ((C; 2cm))

- Điểm (C) trực thuộc ((A; 2cm) ⇒ AC = 2cm) do đó (A) nằm trong ((C; 2cm))

Vậy con đường tròn ((C; 2cm)) trải qua hai điểm (O) cùng (A.)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Giải Hóa 8 Bài Luyện Tập 5, Giải Hóa 8 Bài 29: Bài Luyện Tập 5 Oxi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.