Hai loại thuyền A và B ở phần được minh họa như vào hình 48. Tính khoảng cách giữa bọn chúng (làm tròn cho mét)

*
Bạn đang xem: Bài 38 trang 95 sgk toán 9 tập 1

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

*

Ta có: (widehat IKB = 50^0 + 15^0 = 65^0) 

(∆IBK) vuông tại (I) nên (IB = IK. an widehatIKB = 380 . Chảy 65° ≈ 814,9 (m).)

(∆IAK) vuông trên (I) yêu cầu (IA = IK. an widehatIKA = 380 . Chảy 50° ≈ 452,9 (m).)

Khoảng giải pháp giữa nhì thuyền là: (AB = IB – IA ≈ 814,9 - 452,9 = 362 (m).)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Giải Toán 10: Bài Tập Toán Lớp 10 Trang 38 Sách Giáo Khoa Đại Số 10

Cảm ơn bạn đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.